Våre samarbeidspartnere og utøverambassadører
​​​
Våre samarbeidspartnere er alt fra institusjoner og stiftelser til bedriftspartnere, arrangementer og idrettspartnere. Dette er våre viktigste bidragsytere og støtter opp om det arbeidet vi gjør for barn og unge i hele verden. I tillegg til dette, er våre utøverambassadører viktige rollemodeller og fronter oss som organisasjon og det arbeidet vi gjør i ulike kanaler.    

   
Partners.jpg 
 
Right To Play har en rekke samarbeids​partnere som støtter det arbeidet vi gjør for barn og unge.          
 
 
Våre utøverambassadører er gode rollemodeller og støtter opp om idrettsens grunnverdier.
Act