Helse​

Ved å bruke morsomme og engasjerende metoder som leke og idrettsaktiviteter, tilegner barn og unge seg viktig kunnskap om helse   

 

Millioner av barn og unge dør hvert år av sykdommer som det er relativt enkelt å beskytte seg mot. Gjennom regelmessig og aktiv deltakelse i lek og idrettsaktiviteter, får barn og unge kunnskap, ferdigheter og holdninger som trengs for bedre å kunne beskytte seg mot sykdommer.

Våre frivillige er kurset i å skape trygge miljøer som støtter opp om enkeltindivider. Barn og unge som tar del i aktivitetene, snakker sammen om sykdommer som berører dem, som malaria og HIV og AIDS. Reproduktiv helse og hygiene er også viktige temaer.

Kunnskap om og demystifisering av sykdommer, skaper mer åpenhet rundt helsemessige aspekter som påvirker lokalsamfunnene. Barn og unge lærer å stå opp for seg selv og skille mellom feilinformasjon og stigmatiserende holdninger. På den måten får de bedre forståelse for egen kropp og helse, og lærer toleranse og respekt for andre. 

Hygiene og sanitære forhold: Mer enn to millioner barn og unge dør hvert år av sykdommer relatert til hygiene og sanitære forhold. En aktivitet som lærer barn og unge hvordan og hvorfor de skal vaske hendene sine, er ikke bare en morsom lek for små barn, men kan også bidra til å redde liv.  

Malaria: Mygg - sisten er en morsom lek der den som er "Myggen" skal ta de andre. Alle barn som blir tatt (stukket) av "Myggen" må stå på stedet og demonstrere symptomene på malaria, til "doktoren" kommer å hjelper dem. Dette er ikke bare en morsom lek, den gir også barn og unge kunnskap om de ulike symptomene på malaria, hvordan de kan identifisere dem på seg selv og andre, og hva de skal gjøre for å bli friske igjen.  

HIV og AIDS: Hvordan HIV smitter kan være et tabubelagt emne i enkelte samfunn. Lek og idrettsaktiviteter kan dermed være en god plattform og arena for å skape trygge omgivelser, der ungdom kan prate sammen og diskutere emner relatert til reproduktiv helse.

Arbeid mot barneekteskap i Uganda: I Uganda er barneekteskap en stor utfordring for jentene i samfunnet. Ved fylte 18 år er hele 40% prosent av jentene gift[1]. Samtidig er det vanlig med ubeskyttet sex, noe som gir smittsomme sykdommer og øker graden av graviditeter blant unge jenter. Tidlig ekteskap har nær tilknytning til en rekke faktorer som fattigdom, kjønnsnormer og forventninger, kultur og tradisjoner.

I Right To Play sine prosjekter i Uganda tar 47 000 barn og unge del i regelmessige lek og idrettsaktiviteter, 45% av disse er jenter. Aktivitetene starter og slutter med viktige diskusjoner med mål om å øke respekten for seg selv og hverandre. Lærerne er kurset i Right To Play sin metodikk og fungerer som pådrivere av aktivitetene og ikke minst som gode forbilder. I tillegg til å lede aktivitetene får lærerne også økt kunnskap om HIV/AIDS, reproduktiv helse og barns rettigheter.

I aktivitetene får jentene mulighet til å diskutere og snakke sammen om temaer som opptar dem. Jentene blir også oppfordret til ta en aktiv rolle i aktivitetene, og som igjen har ført til at de fleste frivillige lederne nå er jenter. Dette har gitt gode forbilder og skapt rom for fortrolige og viktige diskusjoner innad i aktivitetsgruppene. Et av målene med prosjektet er at 80% av jentene skal kjenne til risikoen ved ekteskap i ung alder etterfulgt av tidlig svangerskap. Jentene føler seg mer tilknyttet hverandre og verdsetter muligheten til å snakke sammen om temaer som angår dem. Det er hittil rapportert inn at 14 jenter har klart å unngå tidlig ekteskap.

[1] UNICEF: The State of the World's Children 2013, www.unicef.org

Les om Alines sunne vaner som forandret faren hennes for godt…   

  ​​​​​​​​
 
HISTORIE FRA FELT: Alines inflytelse... 
Les mer​
 
 

Vi jobber med lærere og skolemiljøet for at barn skal trives bedre på skolen og bli mer motivert for læring.

 
 
 Lek og aktivitet gjør at barna bygger relasjoner og utvikler sosiale ferdigheter.
Act