Fredsskapende arbeid​

 

Gjennom lek og idrettsaktiviteter lærer barn og unge respekt og aksept for hverandre, og hvordan de kan løse konflikter seg imellom. 

 

En milliard barn og unge lever i områder med konflikt. I voldelige områder som dette, oppmuntrer aktivitetene våre alle barn og unge – uansett etniske, kulturelle eller historiske ulikheter – til å komme sammen og ta del i aktivitetene på lik linje med andre.  

Basketball, fotball og volleyball handler ikke bare om å score flest mål og vinne kamper. Det handler også om godt samarbeid,  effektiv og respektfull kommunikasjon, empati og Fair Play. Etter trening og kamp diskuterer trenerne våre med spillerne. De snakker sammen om det de gjorde, hvordan de gjorde det og hvorfor de gjorde det. Trenerne engasjerer spillerne til å tenke på laget som en del av lokalsamfunnet. De samme ferdighetene de bruker til å bygge et godt lag, kan de også bruke til å stryke lokalsamfunnet. 

En konflikt kan ikke bare eskalere, den kan også temmes og håndteres på en god og respektfull måte, som igjen gir grobunn for nye vennskap og tryggere omgivelser.

Hver gang barn og unge leker og spiller sammen, om det er på fotballbanen eller i klasserommet, er det en mulighet til å skape vennskap og respekt for hverandres likheter og ulikheter.          

"Hva jeg tror barn og unge trenger for å realisere fred i Sør-Sudan, er at vi har det tilfelles at vi kan leke og spille sammen." James, Right To Play Trener, Sør-Sudan  

    
 
HISTORIE FRA FELT: Mostafa...
Health Practices 
 

Våreaktiviteter lære barnlivsviktig kunnskap, som for eksempel omåvaske hendeneog bruk av myggnett

Quality Education  
 

Gledenav lekhar ingen etniske, kulturelle og historiskeskillelinjer.Når barn lekersammen, lærer deferdigheter til åleve fredelig.

Act