Vi bruker lek og idrett som metode for utdanning av barn og unge.

 

Samtidig gir vi dem mulighet til å medvirke i avgjørelser som påvirker livene deres. Dette styrker ferdighetene deres for å bedre kunne takle utfordringer som fattigdom, konflikt og sykdom.

Våre leke - og idrettsaktiviteter når ut til en million barn og unge hver uke. Aktivitetene får frem smil​, det engasjerer, skaper drømmer og bygger vennskap som styrker båndene mellom ulike grupper barn og unge.

Programmene våre retter oppmerksomheten mot de viktigste aspektene ved barn og unges utvikling: kvaliteten på utdanningen, muligheter for å leve et sunt liv og til å skape trygge og fredfulle lokalsamfunn sammen med andre.

Grunntanken i tilnærmingen vår er å skape miljøer som er trygge for barn og unge å vokse opp i, og hvor man tilrettelegger for utvikling av sosiale, kognitive og fysiske egenskaper. Våre prinsipper om inkludering, likestilling og barn og unges rett til beskyttelse, blir i dag også støttet gjennom samarbeid med lokale organisasjoner. Dette menere vi er et bidrag til en positiv bærekraftig endring.

  
 
Children from Thailand jumping

Vi samarbeider med skoler og trener lærere til å gjøre undervisningen morsom, interessant og spennende for barn og unge. Engasjerte elever som er aktivt tilstede i egen læringsprosess har større forutsetning for å mestre skolehverdagen.

Les mer​ ​​​​​​​​​​

Engasjementet, latteren og gleden ved lek, idrett og fysisk aktivitet er felles innen alle etniske, kulturelle og historiske skillelinjer. Når barn og unge er aktivt deltakende i lek og idrettsaktiviteter, lærer de å forholde seg til hverandre på en positive og fredfull måte.

Les mer​​​​​​​​​​​​​

Våre lek og idrettsaktiviteter bidrar til økt kunnskap rundt viktige aspekter innen helse, og styrker de ferdighetene barn og unge trenger for å leve et sunt liv. De lærer om hvordan man kan beskytte seg mot sykdommer, og deltar aktivt i programmene våre.

Les mer​​​​​​​​​​
Act