Right To Play jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland.

 

Vi gjør dette ved å fokusere på to ting: Lærerne og skolemiljøet.

Ved å fokusere på lærerne, sørger vi for en variert og god undervisning som gjør at barna lærer mer. Vår erfaring er at lærere som tar i bruk mer inkluderende metoder i undervisningen, har barna som er aktive og får en bedre forståelse for det faget lærerne underviser i. Samtidig opplever vi at lærere som drastisk reduserer bruken av straff i skolen, har barn som føler seg trygge og deltar mer i undervisningen.

Ved å fokusere på skolemiljøet, både det fysiske og sosiale, sørger vi for at barna trives og har det bedre på skolen. Ved å forbedre fasilitetene bidrar vi til at barna trives bedre på skolen, og blir mer motivert for læring. Samtidig vet vi at barn elsker å leke, og i Right To Play er vi bevisste på det. En skolehverdag fylt med lek og aktivitet, gjør at barna bygger relasjoner og utvikler sosiale ferdigheter.


  
 
Children from Thailand jumping

Vi jobber med lærere og skolemiljøet for at barn skal trives bedre på skolen og bli mer motivert for læring.

Les mer​ ​​​​​​​​​​

Lek og aktivitet gjør at barna bygger relasjoner og utvikler sosiale ferdigheter.

Les mer​​​​​​​​​​​​​

Lek og aktivitet lære barn livsviktig kunnskap, som for eksempel å vaske hendene og beskytte seg mot malaria.

Les mer​​​​​​​​​​
Act