Hvordan gjør vi det​

Right To Play jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland


Vi gjør dette fed å fokusere på to ting: Lærerne og skolemiljøet. 

Ved å fokusere på lærerne, sørger vi for en variert og god undervisning som gjør at barna lærer mer. Vår erfaring er at lærere som tar i bruk mer inkluderende metoder i undervisningen, har barna som er aktive og får en bedre forståelse for det faget lærerne underviser i.

 


Ved å fokusere på skolemiljøet, både det fysiske og sosiale, sørger vi for at barna trives og har det bedre på skolen. Vår erfaring er at lærere som drastisk redusere bruken av straff i skolen, har barn som føler seg trygge og deltar mer i undervisningen.

 


Samtidig vet vi at barn elsker å leke, og i Right To Play er vi bevisste på det. En skolehverdag fylt med lek og aktivitet, gjør at barna bygger relasjoner og utvikler sosiale ferdigheter.

   ​​
Act