Hvordan gjør vi det​

Vårt mål er å skape en sunn og trygg verden for barn


Sentralt i vår tilnærming er : barn lærer best når de opplever lærdom gjennom lek. Det er grunnen til at hvert av våre aktiviteter er spesielt utviklet for å gi barn kunnskap og ferdigheter de trenger for å overvinne motgang og å takle utfordringer i deres lokalsamfunn. Vi skreddersyr våre programmer til hver lokalitet, kontekst og behov, enten det er helsemessige utfordringer, mangel på utdanning, fredsarbeid eller alle tre.

Våre programmer og aktiviteter gi barna en proaktiv tilnærming og rutine. Dette hjelper dem å tilegne seg nye ferdigheter og holdninger som kan skape varige endringer. Når deres deres kunnskap og læring så utvikler seg, vil disse barna kunne bli positive talspersoner i sine lokalsamfunn.

Vi tror et barns atferd bestemmes av erfaringer og påvirkning av viktige personer i deres liv. Det er grunnen til at de frivillige trenerne som utfører våre ukentlige programmer er lærere og lokale forbilder, og som dermed kan få betydningsfulle roller i hvert barns liv. Dette kan være verdier som: tillit, egenverd og optimisme.


Hvordan kan lek og idrett utvikle viktig lærdom?


Det som gjør våre aktiviteter unike er en prosess vi kaller Reflect - Connect -Apply. For at aktivitetene skal være et effektivt pedagogisk verktøy, må barna forstå leksjonen i form av å relatere det til sine egne livserfaringer. På slutten av hver aktivitet til trenere lede barn gjennom en tretrinns diskusjon :


1 ) Barna reflekterer over opplevelsen og temaet av aktiviteten
2 ) Barna sammenligner og kobler aktiviteten til en lignende opplevelse fra sitt eget liv
3 ) Barna tilpasser denne kunnskapen til å bruke det de har lært fra aktiviteten til et tema fra deres daglige liv

 

 

  ​​
Act