Hva vi gjør​​  

 Deltakelse i lek og idrett skal ikke bli sett på som lukseriøst, men et redskap for å bedre utdanning og helse

FN anerkjenner at alle barn har rett til lek og idrett. Mat, vann og husly er viktig, det er også en barndom med mulighet for utdanning og til å engasjere seg aktivt med andre barn. Det er områder i verden i dag hvor barn ikke er i stand til å oppleve fordelene med lek og idrett.

WhatWeDo1_540.jpg  Vi ønsker å bruke de fordelene lek og idrett har til utdanne og styrke barn til å få bedre helse og til å bli aktive deltakere i sine lokalsamfunn. 

Våre programmer inspirerer mennesker og lærer viktige ferdigheter som oppmuntrer atferdsendring. I kjernen av hver aktivitet er vår  "Reflect-Connect-Apply" - tilnærming, som oppfordrer barn til å se sine erfaringer, relatere disse erfaringene til det de allerede vet, og som dermed er viktig læring i deres dagligliv. Denne strategien hjelper barn til å  opprettholde god atferd og holdninger.


Våre programmer har fokus på å skape positive og bærekraftige endringer innen tre områder:

  
Kids in class

Vi trener lokale lærere og lokale ledere for å gjøre utdanning moro, slik at barna blir inspirert til å lære, og er engasjert i undervisingen.

Les mer ​​​​​
Little girl peace sign

Gleden av lek har ingen etniske, kulturelle og historiske skillelinjer. Når barn leker sammen, lærer de ferdigheter som gjør at de kan leve fredelig.

Les mer ​​​​​​
Washing hands

Våreaktiviteter lære barn livsviktig kunnskap, som for eksempel om å vaske hendene og bruk av myggnett.

Les mer ​​​​​
Act