Hva vi gjør​​  

Right To Play jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland. Vi gjør dette ved å fokusere på to ting: Lærerne og skolemiljøet.

        

Ved å fokusere på lærerne, sørger vi for en variert og god undervisning som gjør at barna lærer mer. Vår erfaring er at lærere som tar i bruk mer inkluderende metoder i undervisningen, har elever som er aktive og får en bedre forståelse for det faget lærerne underviser i. Samtidig opplever vi at lærere som drastisk reduserer bruken av straff i skolen, har barn som føler seg trygge og deltar mer i undervisningen.


 

Ved å fokusere på skolemiljøet, både det fysiske og sosiale, sørger vi for at elevene​ trives og har det bedre på skolen.  Samtidig vet vi at barn elsker å leke, og i Right To Play er vi bevisste på det. En skolehverdag fylt med lek og aktivitet, gjør at barna bygger relasjoner og utvikler sosiale ferdigheter.


 

Våre programmer har fokus på å skape positive og bærekraftige utvikling innen tre områder:

  
Kids in class

Vi jobber med lærere og skolemiljøet for at barn skal trives bedre på skolen og bli mer motivert for læring.

Les mer ​​​​​
Little girl peace sign

Lek og aktivitet gjør at barna bygger relasjoner og utvikler sosiale ferdigheter.

Les mer ​​​​​​
Washing hands

Lek og aktivitet lære barn livsviktig kunnskap, som for eksempel å vaske hendene og beskytte seg mot malaria.

Les mer ​​​​​
Act