Right To Play jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland

Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland. Vi gjør dette ved å fokusere på to ting: Lærerne og skolemiljøet. Ved å fokusere på lærerne, sørger vi for en variert og god undervisning som gjør at barna lærer mer. Ved å fokusere på skolemiljøet, både det fysiske og sosiale, sørger vi for at barna trives og har det bedre på skolen.      

  
Children playing in Peru

Vi er en en internasjonal humanitær organisasjon som jobber med barn og unge over hele verden uansett kjønn, hudfarge, etnisitet eller religion. 

Les mer​ ​​​​​​​​​​
Where We Work

  Utdanning er universelt. Vi bidrar til at barn over hele verden trives bedre på skolen og er mer motivert for læring.

Les mer ​​​​​​​​​​​​​​
Children Playing a Right To Play Game

Vi jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland.Målet er at barna trives bedre på skolen og bli mer motivert for læring.

Les mer​ ​​​​​​​​​​​
Where We Work

Prosjektene våre fokuserer på to ting: Etter og videreutdanning av lærere, samt trygge og inkluderende skolemiljø.

Les mer ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Act