Når barn leker, vinner verden

Vi mener at lek og idrett kan bedre barn og unges hverdag i verdens mest vanskeligstilte områder. Det kan inspirere enkeltpersoner og samle lokalsamfunn. Gjennom lek og idrettsaktiviteter lærer barn toleranse, samhandling, respekt og empati for hverandre. De får også kunnskap om hvordan beskytte seg mot sykdommer som malaria og HIV / AIDS. Barn og unges regelmessige deltakelse i lek og idrettsaktiviteter, er også med på å utvikle viktige basisferdigheter som samarbeid, kommunikasjon og lederskap.       

  
Children playing in Peru

Vi er en global organisasjon som består av inspirerende trenere, utøverambassadører, ansatte, samarbeidspartnere og en million lekende barn.

Les mer​ ​​​​​​​​​​
Where We Work

Lek er universelt. Vi hjelper barn over hele verden til å utvilke viktige basisferdigheter. Slik vil de kunne skape en bedre framtid for seg selv og sine lokalsamfunn.

Les mer ​​​​​​​​​​​​​​
Children Playing a Right To Play Game

Vi bruker lek og idrett for å fremme  utdanning, helse og ​fredsskapende arbeid.

Les mer​ ​​​​​​​​​​​
Where We Work

Våre programmer er spesielt utviklet for å gi barn den kunnskapen og de ferdighetene de trenger til å mestre de utfordringene de står ovenfor.

Les mer ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Act