Publikasjoner​​​

Vi ønsker å være en transparent og inspirerende organisasjon.


 

Våre årsrapporter og årsregnskap gir innblikk i hvordan vi som organisasjon forvater innsamlede midler og hvor stor andelen som går direkte til formålet. 

Årsrapportene gir også en oversikt over utviklingsprosjektene våre, samt hvilke aktiviteter vi jobber med i Norge.  

AnnualReport2016.PNG
 Årsrapporter
Lukk
Policy Reports
Result​ater
Program materiell               
Act