• Siste nytt - 31. oktober 2017

  Vi klarte det - 1 million kroner til utdanning av jenter i Midtøsten!

  Globalt blir 62 millioner jenter nektet skolegang og dobbelt så mange jenter som gutter starter aldri på skolen, ifølge UNESCO-rapport*. Tradisjonelle oppfatninger av kjønnsroller preger flere av landene hvor Right To Play jobber. Det anses ikke som like relevant og verdifullt å utdanne jenter som gutter.

  Girls 2.jpg 

  «Når jenter mister retten til utdanning mister de også retten til å bestemme over sin egen fremtid»!

  Med dette budskapet startet Jimmy Vika sitt veldedighetsprosjekt, 20 maraton på 20 dager på 20 steder til inntekt for Right To Play. Målet med løpene var å samle inn én million kroner ved å aktivisere bedrifter og lokalmiljøene på de ulike stedene. Man kunne delta på arrangementet ved å løpe valgfri distanse fordelt i runder som var mellom tre til fem kilometer. Både skoler, næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner har bidratt ved å donere og delta. Totalt 1500 mennesker deltok og vi har nå nådd målet om 1 million kroner til utdanning av jenter i Midtøsten.

  «Responsen har vært overveldende. Allerede før start opplevde vi stort engasjement rundt omkring i landet. Utdanning av jenter anses som en av de viktigste virkemidlene for utvikling i verden og akkurat dette har gjort at mange har ønsket å bidra til prosjektet», forteller Jimmy

   

  Bilde Vika.png 

  ​​Lopegjeng.png 202020 vs.4.png

   

  Right To Play har over 10 års erfaring fra Midtøsten, og har lenge spilt en viktig rolle for flere av de ulike lokalsamfunnene i regionen. Vårt fokus er å bedre skolehverdagen for barn, og jobber målrettet med å utgjøre en forskjell for de mest sårbare gruppene.

  Erfaringene fra vårt arbeid viser at det har stor betydning at jenter deltar på sentrale fellesarenaer. En jente som får gå på skole, får høyere inntekt, gifter seg senere og har større sjans for å overleve graviditet og fødsel. Med kunnskap og ferdigheter har jenter større mulighet til å bryte ut av fattigdomsspiralen, og får dermed mulighet til å bestemme over sitt eget liv.

  Right To Plays prosjekter i Midtøsten kan vise til gode resultater i forbindelse med inkludering av jenter og forbedring av sosiale ferdigheter blant barna i prosjektene. I en evaluering fra Libanon støtter 66% av guttene i Right To Play-programmene opp om like utdannings- og karriere muligheter for jenter vs 60% av guttene i sammenligningsgrupper. Videre viser resultater at 79% av barna har bedre sosiale ferdigheter som samarbeid, teamarbeid og aktiv deltakelse i forhold til 73% som ikke får dette tilbudet.

  Grils. Libanon.2.png 

  Takk til alle dere som har bidratt til at vi nådde målene våre! Sammen har dere støttet Right To Play i arbeidet med å gi alle jenter en inkluderende og trygg utdanning av god kvalitet.​

   

   

  *https://en.unesco.org/news/less-half-countries-have-achieved-gender-parity-education​

    
Act