• Siste nytt - 30. oktober 2017

  Christine bedrer elevenes skolehverdag

  Christine er lærer i den fattige landsbyen i Nyarubande i Rwanda. Det å velge å ta utdanning her har ofte en bakside. For å overleve økonomisk må mange barn hjelpe foreldrene sine med å tjene penger. De mister ofte store deler av undervisningen og flere slutter på skolen.

  Christine_Story_Image2.png 

  Christine er blant lærerne som sørger for å gi elevene sine en variert og god undervisning. Aktivitetene hun bruker i klassen starter ofte med sang. En av lekene hun har innført har blant annet bedret elevenes matteferdigheter.


  "I Rwanda liker vi å synge. Det er en del av vår kultur. Vi lager sanger for å hjelpe barna med å huske det de skal lære. Eksempler kan være farger, tall, bokstaver og ord," sier Christine.

   

  Christine_Story_Image.png

  Hun ønsker å inspirere og engasjere elevene sine til å lære. 60% av tiden barna tilbringer på skolen er basert på Right To Plays metodikk.

  "Barn tilbringer en stor del av livet i klasserommet. Så en god start på dagen er viktig," sier hun.

  Christine er svært dedikert i arbeidet som lærer. Hun planlegger godt i forkant til timene og tar i bruk ulike hjelpemidler som underbygger Right To Plays læringsmetodikk.

  "Barna trives godt i timene mine ettersom jeg også snakker med dem om temaer de kjenner seg igjen i og som er relevante for dem. Jeg kan lage dyrelyder som får dem til å le og jeg prøver å unngå for mye stillesitting, sier Christine.

  På veggene i klasserommet er det hengt opp fargerike plakater som viser tall, former, farger, dyr og alfabetet. Gode fasiliteter gjør at barn trives bedre på skolen, og blir mer motivert og engasjert i timene.

  "Jeg nummererer for eksempel blokker slik at vi kan gjøre ulike øvelser innen addisjon og subtraksjon, " forklarer hun.

  Christine_Story_Image4.png 

  Ifølge Alphonse, som også er lærer ved Nyarubande barneskolen, ser man ofte at barn som sliter med å følge undervisningen oftest er blant dem som først dropper ut at skolen. De mister interessen og vil mest sannsynlig avslutte skoleløpet. Det å bruke Right To Plays metodikk i undervisningen har imidlertid vist seg å være en effektiv og god tilnærming for å sikre at barn fortsetter skolegangen.

  "Elevene som starter barneskolen uten grunnleggende ferdigheter, kan bli utfordret av de akademiske kravene og kan raskt miste interessen for skolen. Lek er ofte den beste måten å holde på oppmerksomheten til elevene, og det er spesielt de yngste som trenger denne type tilnærming i timene. Når vi skaper et undervisningstilbud som oppleves som morsomt, er det det større sannsynlighet for at barna fortsetter på skolen og fullfører skoleløpet, " forklarer Alphonse.

  For tolv år siden vedtok barneskolen i Nyarubande å innføre Right To Plays metodikk i undervisningen. Siden da har det blitt trent 11 lærere, inkludert Christine, i denne tilnærmingen til læring. Det har også skapt et positivt læringsmiljø og som har vært et godt supplement til Rwandas egen læreplan.

  «Ved å fokusere på skolemiljø, både det fysiske og sosiale, sørger vi for at barna får en utdannelse av god kvalitet. Neste år forventer vi enda større klasser, ettersom flere foreldre i lokalsamfunnet har uttrykt interesse for programmet,» avslutter Christine

    
Act