• Siste nytt - 22. februar 2018

  Den viktige leken

  ​-Læreren vår, Dino, er veldig snill og snakker til oss på en fin måte. Og alle får mulighet til å svare, sier Augustine (12) som går på Changalane Primary School i Mosambik..

  Dino_Main_Story_Image.png

  To ganger i uken avholder lærer Dino timer hvor det undervises for elevene gjennom lek. Lærer Dino bruker lek og involvering i undervisningen sin for at barna skal lære om rettighetene sine, ta opp vanskelige temaer, engasjere seg og diskutere.​ Dino har fått opplæring gjennom Right To Play for å lære hvordan man bruker lek som et verktøy i undervisningen.  I mange land hvor undervisningen fortsatt er streng, belærende og lite inkluderende utgjør denne formen for læring en stor forskjell på læringsmiljøet for elevene og på om de gjennomfører skolegangen.

   I dag er det full aktivtet, det lekes for fullt i skolegården og latteren sitter løst. Elevene leker «følg lederen» og en lang rekke med barn beveger seg rundt lekeplassen. Dino har erfart at gjennom lek blir det lettere å snakke om det meste, og spesielt temaer som er vanskelig å snakke om.

  Dino_Story_Image2.png

   -Vi lærer elevene hvordan de kan endre holdningene sine, og vi får mulighet til å snakke om alvorlige temaer som er ansett som tabu. Et eksempel på dette er personlig hygiene som kan være vanskelige å snakke om i et klasserom med elever som er i puberteten, sier Dino.

   I tillegg til å bryte tabuer bidrar leken til at elevene lærer seg å bli bedre på å kommunisere, samarbeide, ta ansvar og se muligheter. Et annet positivt resultat av lek i undervisningen er at elevens motivasjon for å gå på skolen har økt betraktelig, og Dino har sett en markant nedgang i skolefraværet.

   Å bli opplært til å bruke denne formen for undervisning har også vært av stor verdi for Dino som lærer, og har blant annet hjulpet med å bryte kommunikasjonsbarrierer mellom han og elevene.

   - Jeg elsker å undervise, og jeg elsker å hjelpe barn. Etter at jeg lærte meg denne undervisningsformen kan jeg kombinere disse to tingene, og det gjøre meg til en veldig lykkelig person. Jobb er jobb, men innføringen av lek har utgjort en stor positiv forskjell, avslutter Dino.

  Dino_Story_Image1.png

    
Act