• Siste nytt - 15. juli 2018

  Verdikampen

  Martine Halvorsen.jpgVerdikampen som ble spillt på Norway Cup 1. august fokuserte på bærekraftsmål nummer fem, som er likestilling mellom kjønnene og myndiggjøring av kvinner. Vi er stolte av å ha med Martine Halvorsen på laget, og for innlegget hun har skrevet i forbindelse med dette viktige bærekraftsmålet. 

   Hva er en verden uten jenter

  Da jeg begynte å spille fotball fikk jeg daglig kommentarer om at fotball var en guttesport. Jeg fikk høre at jeg burde klippe av meg alt håret hvis jeg skulle være med og at jeg kun fikk spille med gutta fordi rumpa mi var fin. Dette kan jeg fortsatt få høre, selv om det ikke er like vanlig.

  Heldigvis blåste jeg i disse kommentarene, heldigvis ble holdninger som dette slått hardt ned på og heldigvis fikk jeg, og alle andre som ville være med å spille fotball lov til å være med. Uten å ta stilling til hvilket kjønn, legning eller tro noen hadde. Heldigvis dør sånne holdninger ut sakte men sikkert, hvert fall hos oss. 

  Jeg er ekstremt heldig og privilegert som har vokst opp i et land som har tilbudt meg den samme utdanningen og de samme aktivitetene som landets gutter, dessverre er det altfor mange land i verden der det er ikke eksisterende. I dag er det 60 millioner jenter i verden som ikke får utdanning, og for ekstremt mange jenter er ikke aktiviteter som fotball et alternativ en gang. Mange tror at de ikke kan verken leke eller være i aktivitet. Fordi de er jenter. 

  På onsdag skal jeg spille verdikampen på Norway Cup og denne kampen fokuserer på bærekraftsmål nummer 5, nemlig likestilling mellom kjønnene -oppnå full likestilling og myndiggjøre kvinner og jenter. For meg er det en stor ære og jeg spiller for alle de som ikke kan, i håp om at de snart skal kunne gjøre det samme. I håp om at de snart skal få de samme mulighetene som meg. Jeg representerer Right To Play som daglig jobber for at alle verdens barn skal få være i aktivitet og få utdanning. De mener at verden drar fordeler av å invisterer i jenter, og det er det på tide at vi gjør - Verden over! 

  Forskning viser at jenter som får utdanning bidrar til positiv utvikling av lokalmiljøet og skaper ringvirkninger for hele samfunnet. Men, det vet jo vi alt om! Vi er bare nødt til å gjøre det vi kan for at alle skal få de samme mulighetene som det jeg har fått, og som du har fått. 

  Når barn leker vinner verden. 

  Ses vi på Ekebergsletta klokka 12 på onsdag? 

  // Marty 

  Innlegget er hentet fra http://martinehalvs.blogg.no/ og gjenngitt med tillatelse fra Martine Halvorsen


  Dette gjør Right To Play

  Likestilling mellom kjønnene er grunnleggende i alle våre programmer. Og viktigheten av å inkludere samt styrke jenter er underliggende i alle våre aktiviteter rettet mot barn og i opplæring av lærere.

  Jenter som får utdanning skaper positive ringvirkninger og bidrar til utvikling i samfunnet. Det er derfor essensielt å få jenter til å gå på skolen ved å skape et trygt, morsomt og inkluderende læringsmiljø. For å tilrettelegge for dette jobber vi kontinuerlig med å fjerne barrierer som er diskriminerende og utfordrende for jenter som for eksempel:

  • Mangel på infrastruktur (for eksempel latriner)
  • Skadelige tradisjonelle praksiser (barneekteskap- og graviditet)
  • Vold i skolen
  • Mangel på kvinnelige rollemodeller og ledere

   

  Hver dag når vi 1,9 millioner barn med våre aktiviteter, og sørger for at vi gjennom disse får adressert likestilling og beskyttelse av jenter. Aktivitetene som omfatter denne problematikken er fokusert rundt følgende:

  • Beskyttelse av barn
   • Undervisning og opplæring av rettigheter, jenters rettigheter og likestilling
  • Myndiggjøring av kvinner
   • Fremme selvtillit, trygghet og beslutningsprosesser
  • Seksuell og reproduktiv helse
   • Opplysning, innføring og informasjon om kjønnsbasert vold
  • Positiv maskulinitet
   • Problemløsning, kommunikasjon, uttrykke følelser og alternativer til tradisjonelle kjønnsroller   ​
  Jenter.png
    
Act