• Siste nytt - 14. august 2018

  Jordan: ​315 skoler, 95 biblioteker og 211 sanitærområder har blitt rehabilitert!

  ​​

  Tre år etter at Right To Play startet implementeringen av Learning, Empowerment and Play (LEAP) prosjektet i Jordan har 211 sanitærområder blitt rehabilitert, 95 biblioteker har blitt opprettet​ og 26 skoler har fått pusset opp klasserommene sine. Total har prosjektet nådd ut til 37 000 barn og unge på 315 skoler.  Prosjektet er implementert i tett samarbeid med lokale utdanningsmyndigheter og har hatt som mål å heve kvaliteten på den offentlige utdanningen i landet. 

  I tillegg til rehabilitering av sanitærområder, klasserom og opprettelse av biblioteker har prosjektet også fokusert på kapasitetsbygging av lærere. Totalt 860 lærere har fått regelmessig opplæring og oppfølging i bruken av undervisningsmetoder som fremmer elevdeltakelse, læring og lek. Noe som har resultert i en mer aktiv skolehverdag og forbedrede relasjoner elevene imellom.

   

  Jordan.jpg


  Resultater pr juni 2018

  De største operasjonelle resultatene i rapporteringsperioden er som følger:

  • 863 lærere og trenere har blitt Right To Play utdannet
  • 37 039 barn har blitt nådd gjennom utdanningen av lærere og trenere
  • 506 lekbaserte undervisningssett har blitt distribuert
  • 26 skoler har blitt rehabilitert
  • 787 foreldre og foresatt har deltatt på aktivitetsdager, arrangementer og folkemøter
  • 1 585 barn har deltatt på Right To Play sommerleir
  • 476 foresatt og folkevalgt har deltatt på tematiske møter vedrørende likestilling og beskyttelse av barn

  Rehabilitering av skoler

  I perioden juli til november 2017 ble 26 skoler rehabilitert og satt i stand slik at elever, lærere og andre ansatte har fått tilgang til trygge, rene og barnevennlige skoler med gode sanitetsfasiliteter og lekeområder. Rehabiliteringen omfatter 315 klasserom, 95 skolefasiliteter (som biblioteker, kontorer og laboratorier), 211 sanitetsfasiliteter og fire lekeplasser. Som en videreføring av tiltakene skal Right To Play i neste prosjektperiode bygge 10 fotballbaner i tilknytting til offentlige skoler.

  Etablering av ungdomsklubber

  I løpet av programperioden har det blitt etablert tre ungdomsklubber, hvorav to for jenter. Ungdomsklubbene vil bidra til å sikre bærekraften til LEAP- prosjektet og bygge kapasiteten til CBO-partnere.

  Ungdomsledede initiativer

  ​Right To Play støttet og fasiliterte 18 ungdomsledede initiativer hvor 619 jenter og 671 gutter deltok. Tematikken omhandlet WASH, inkludering av funksjonshemmede og forbedring av kvaliteten i utdanning.​

  Sommerleir

  1 585 barn har deltatt på sommerleir.

   

    
Act