Brand - ikke bare en lek#3

Aksel Lund Svindal in Ethiopia

Hver år gjør våre utøverambassadører, samarbeidspartnere og støttespillere det mulig for oss beskytte, styrke og utdanne 2,3 millioner barn ved å bruke lek som metode.

262 millioner barn og unge i verden går ikke på skolen, og i Etiopia slutter 47% av jentene på skolen før de starter 5. klasse. Derfor jobber vi hverdag sammen med lokale myndigheter, lærere og partnere for å nå og identifisere de mest utsatte barna og deres familier slik at de velger skole fremfor barnearbeid. Og ved å bruke lek som metode skaper vi trygghet, glede og utvikling noe som bidrar til at flere elever fullfører skolen og at færre dropper ut. Det er derfor vi kaller det for den livsviktige leken.

Vi bruker lek for å forbedre barnas levevilkår gjennom disse hovedområdene:

Kvalitet i utdanningen

Ved å innføre morsom, inkluderende og engasjerende lek i undervisningen øker vi barnas motivasjon til å lære og gå på skolen.

Likestilling mellom kjønnene

Gjennom lek gir vi barn en stemme slik at de bruker sin rett til likestilling, utdanning, verdighet og trygghet.

God helse

Vi bruker lek for å lære barn om ernæring, hygiene og hvordan de skal beskytte seg mot alvorlige sykdommer.

Barns rettigheter og beskyttelse

Gjennom lek lærer vi barn hvordan de kan utøve sine rettigheter og beskytte seg mot vold og diskriminering.

Trygge og inkluderende samfunn

Ved å bruke lek som verktøy lærer vi barna å samarbeide, inkludere og respektere hverandre.

Aksel Lund Svindal in Ethiopia
Om Right To Play

Right To Play har programmer i 15 land i Afrika, Asia og Midtøsten. Vi er tilstede der hverdagen til barn er preget av fattigdom, ulikheter og tradisjoner. Vi bruker lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna. Slik at barn med ulik bakgrunn og utfordringer bedre kan overvinne motgang og undertrykkelse. Lek gir barn trygghet, skaper glede, motivasjon til å lære og bidrar til at de blir bevisst sine rettigheter.

Vi har forpliktet oss til artikkel 31 i FNs Barnekonvensjon, med særlig fokus på barns rett til lek. Denne rettigheten omfatter alle barn uansett bakgrunn, etnisitet, kjønn eller status. Lek er livsviktig for barns trivsel, helse og utvikling. For barn som er rammet av krise og konflikt, gir leken rom til å bearbeide opplevelser og normalisering av hverdagen. Lek er også et viktig middel for læring og motivasjon, noe som resulterer i at flere barn går på skole. Når barn deltar i lek får de bedre selvtillit og styrket evne til å utøve sine rettigheter. Lek gir trygghet, skaper glede og samhold. Det er derfor Right To Play kaller det for den livsviktige leken.

Hvert år sørger vi for at 2,3 millioner barn som vokser opp i fattigdom, på flukt eller i krise hvert år får lek inkludert i sin hverdag. 93% av innsamlede midler går til å beskytte, utdanne og styrke barn i våre prosjekter. 7% går til administrasjon, drift og anskaffelse av nye midler.