Ikke bare en lek

Aksel Lund Svindal in Ethiopia

Å leke er mer enn å bare ha det gøy sammen eller å vinne et mesterskap. Lek gir muligheter der det i utgangspunktet ikke er noen.

På samme lag som Aksel Lund Svindal

Therese, Johannes, Tutta og Aksel er noen av våre ambassadører som bidrar til å gi de mest utsatte barna den livsviktige leken. Bli med da Aksel besøkte våre programmer i Etiopia.

Den livsviktige leken

I Right To Play bruker vi lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke barn slik at de blir bedre rustet til å forme sin egen fremtid. Se hvordan lek endrer liv, og bli med da Aksel møtte Anna (16) som skulle tvangsgiftes.

Bli med

Du kan bidra til å gi flere barn beskyttelse, utdanning og styrke ved å bruke lek som metode - bli fastgiver nå!