De siste ukene har barna i Norge savnet skolen, mens millioner av barn i verden har savnet skolen hele livet.

Mange steder i verden er det ikke en selvfølge for barn å gå på skolen. Fordi de lever i fattigdom. Fordi de flykter fra krig og konflikt. Fordi de må jobbe. Fordi de er syke eller fordi de har nedsatt funksjonsevne. Hvert år sørger Right To Play for at 2, 3 millioner barn som lever under slike forhold får utdanning inkludert i sin hverdag.

Den viktige utdanningen

262 millioner barn og unge i verden går ikke på skolen, og mange av disse barna er utsatt for barnearbeid, utrygghet og utnyttelse. Hver dag jobber vi med lokale myndigheter, lærere og partnere for å nå og identifisere de mest utsatte barna og deres familier, for å få flest mulige barn til å starte på skolen - og fullføre. Utdanning er livsviktig for disse barna da det gir dem mulighet til å løfte seg ut av fattigdom, kunnskap om hvordan de kan beskytte seg mot sykdommer og styrke til å utøve sine rettigheter.

Med lek som metode

I over 20 år har vi brukt lek som metode for beskytte, utdanne og styrke barns muligheter til en bedre fremtid. Vi bruker lek som verktøy for å øke barns motivasjon til å lære, og til å gå på skolen. På en morsom og engasjerende måte gir leken trygghet, skaper glede og samhold, og bidrar til at færre dropper ut og at flere kommer tilbake på skolen.

Bli med å gi flere barn utdanning

Hvert år får 2,3 millioner barn utdanning gjennom våre programmer. Vi har som mål å nå flere barn, og håper du vil være med å bidra. For 250 kroner gir du et barn beskyttelse, utdanning og styrke i våre programmer i ett år.

Fastgiver: gi et fast beløp hver måned. Du registrer deg via avtalegiro HER, og du kan når som helst si opp din avtale.

Vipps: gi et engangsbeløp. Vipps et valgfritt beløp til 3000

Girls in school Maputo