Bli med

Aksel Lund Svindal in Ethiopia
Vi trenger deg med på laget

I Right To Play har vi som mål at alle barn skal få beskyttelse, utdanning og bli styrket - slik at de kan forme sin egen fremtid, bidra til positiv utvikling i sitt lokalsamfunn og skape varige endringer. Men vi trenger flere med på laget. For 250 kroner kan du gi et barn mulighet til å delta i våre programmer i et år, det vil si at som fastgiver bidrar du årlig til at 12 barn får den livsviktige leken i sin hverdag.

På riktig vei

Aldri har det vært så mange barn som går på skolen som nå, i Sør-Asia blir det inngått 40% færre barneekteskap enn i 2000 og siden 1990 har det vært en nedgang på 8 millioner barn som årlig dør før fylte femten år. Dette er noen av de positive resultatene som har blitt skap blant annet gjennom samarbeid, utvikling og implementering - og som ikke hadde vært mulig uten små og store bidragsytere. Dette er et bevis på at det nytter, og at vi sammen kan bidra til å gi flere barn beskyttelse, utdanning og styrke.

Men det er fortsatt mye som gjenstår;

  • Hvert syvende sekund blir en jente under 15 år tvunget til å gifte seg
  • 262 millioner barn og unge i skolealder går ikke på skolen
  • 73 millioner barn er involvert i farlig barnearbeid
  • Hvert 30. sekund dør et barn av malaria

For at flere barn skal få mulighet til å kreve sine rettigheter og forme sine egen fremtid, jobber vi hver dag med å gi de mest utsatte barna beskyttelse, utdanning og styrke ved å bruke lek som metode.

Resultater av lek

Lek bidrar til at flere barn går på skole. Lek lærer barn hvordan de skal beskytte seg mot sykdommer. Lek styrker barn til å utøve sine rettigheter. Lek gir barn trygghet, skaper glede og motivasjon til å lære. For å nå de mest utsatte barn har vi utviklet 1 200 pedagogiske leker og aktiviteter, som 32 000 lærere bruker for utdanne, engasjere og motivere barn og unge.Les mer om våre resultater!

Den livsviktige leken

Mange steder i verden er det ikke en selvfølge for barn å leke. Fordi de lever i fattigdom. Fordi de flykter fra krig og konflikt. Fordi de må jobbe. Fordi de er syke eller fordi de har nedsatt funksjonsevne. Hvert år sørger Right To Play for at 2, 3 millioner barn som lever under slike forhold får lek inkludert i sin hverdag. Gjennom leken beskytter, utdanner og styrker vi barna slik at de blir bedre rustet til å forme sin egen fremtid. Møt barna i våre programmer her!

Om Right To Play

Right To Play har programmer i 15 land i Afrika, Asia og Midtøsten. Vi er tilstede der hverdagen til barn er preget av fattigdom, ulikheter og tradisjoner. Vi bruker lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna. Slik at barn med ulik bakgrunn og utfordringer bedre kan overvinne motgang og undertrykkelse. Lek gir barn trygghet, skaper glede, motivasjon til å lære og bidrar til at de blir bevisst sine rettigheter.

Vi har forpliktet oss til artikkel 31 i FNs Barnekonvensjon, med særlig fokus på barns rett til lek. Denne rettigheten omfatter alle barn uansett bakgrunn, etnisitet, kjønn eller status. Lek er livsviktig for barns trivsel, helse og utvikling. For barn som er rammet av krise og konflikt, gir leken rom til å bearbeide opplevelser og normalisering av hverdagen. Lek er også et viktig middel for læring og motivasjon, noe som resulterer i at flere barn går på skole. Når barn deltar i lek får de bedre selvtillit og styrket evne til å utøve sine rettigheter. Lek gir trygghet, skaper glede og samhold. Det er derfor Right To Play kaller det for den livsviktige leken.

Hvert år sørger vi for at 2,3 millioner barn som vokser opp i fattigdom, på flukt eller i krise hvert år får lek inkludert i sin hverdag. 93% av innsamlede midler går til å beskytte, utdanne og styrke barn i våre prosjekter. 7% går til administrasjon, drift og anskaffelse av nye midler.