Den livsviktige leken

Aksel Lund Svindal in Ethiopia

Lek gir muligheter der det i utgangspunktet ikke er noen. Visste du at lek styrker barn til å utøve sine rettigheter, og lærer dem hvordan de skal beskytte seg mot sykdommer?

Hvert syvende sekund blir en jente i verden under 15 år tvunget til å gifte seg, og i Etiopia blir 4 av 10 jenter giftet bort før de har fylt 18 år. For å kunne kreve sine rettigheter, bidra til utvikling i samfunnet, endre farlige tradisjoner og forebygge sykdommer er utdanning det aller viktigste er barn kan få. Derfor bruker vi lek som verktøy for å informere, utdanne og styrke de mest utsatte barna i verden slik at de starter på skolen og fullfører.

Med lek som metode

Vi har utviklet over 1200 leker, som alle er bygd opp etter Right To Play sine pedagogiske tilnærming med fokus på læring og utvikling. Samtlige leker er basert på "connect - reflect - apply" prinsippet, hvilket betyr at barna gjennom leken skjønner relevanse det har til deres hverdag, lærer å reflektere over hva de har gjort og kobler dette til egne erfaringer samt andre situasjoner i livet.

For å utvikle barn bruker vi forskjellige typer lek og aktiviteter. I klasserommet benytter vi oss av lek som gjør elevene mer engasjerte og motiverte. Utendørs lærer barn grunnleggende ferdigheter gjennom musikk, dans, idrett og aktiviteter.

Thailand
Om Right To Play

Right To Play har programmer i 15 land i Afrika, Asia og Midtøsten. Vi er tilstede der hverdagen til barn er preget av fattigdom, ulikheter og tradisjoner. Vi bruker lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna. Slik at barn med ulik bakgrunn og utfordringer bedre kan overvinne motgang og undertrykkelse. Lek gir barn trygghet, skaper glede, motivasjon til å lære og bidrar til at de blir bevisst sine rettigheter.

Vi har forpliktet oss til artikkel 31 i FNs Barnekonvensjon, med særlig fokus på barns rett til lek. Denne rettigheten omfatter alle barn uansett bakgrunn, etnisitet, kjønn eller status. Lek er livsviktig for barns trivsel, helse og utvikling. For barn som er rammet av krise og konflikt, gir leken rom til å bearbeide opplevelser og normalisering av hverdagen. Lek er også et viktig middel for læring og motivasjon, noe som resulterer i at flere barn går på skole. Når barn deltar i lek får de bedre selvtillit og styrket evne til å utøve sine rettigheter. Lek gir trygghet, skaper glede og samhold. Det er derfor Right To Play kaller det for den livsviktige leken.

Hvert år sørger vi for at 2,3 millioner barn som vokser opp i fattigdom, på flukt eller i krise hvert år får lek inkludert i sin hverdag. 93% av innsamlede midler går til å beskytte, utdanne og styrke barn i våre prosjekter. 7% går til administrasjon, drift og anskaffelse av nye midler.