"Du kan bidra til å gi flere jenter mulighet til å skrive sin egen historie"
Halvor Egner Granerud, Right To Play ambassadør

Koronapandemien har ført til at millioner av jenter i fattige land har blitt en del av den dystre statistikken som viser en økning i tvangsekteskap og ufrivillig graviditet. Fattigdom og mangel på inntekter har ført til at et stort antall jenter har sluttet på skolen for å bidra til familiens økonomi. I mange tilfeller har jentene måtte flytte fra familiene sine for å skaffe seg jobb, eller fordi de har blitt giftet bort. Disse jentene har blitt satt i en ekstrem sårbar situasjon, ofte med mangel på trygge nettverk og beskyttelse.

Claire (16), Uganda

Etter at hun måtte flytte fra familien, og inn til storbyen for å jobbe ble Claire utsatt for voldtekt. Den traumatisk opplevelsen førte til at hun ble ufrivillig gravid, og hennes største ønske om å få en utdannelse virket uovekommelig. Hun flyttet tilbake til familien sin, og prøvde i det lengste å skjule graviditeten. Den store skamfølelsen over å være gravid og etterhvert utstøttelsen fra familie og venner, satte Claire i en svært vanskelig situasjon. Claire hadde tidligere vært med i en ungdomsklubb i regi av Right To Play, og da lederen av klubben fikk vite om situasjon hennes involverte han flere lærere og ledelsen på skolen. I samarbeid med familien hennes fikk de lagt planer om hvordan Claire kunne komme tilbake på skolen etter at hun hadde født.

Claire er nå tilbake på skolen, og med god hjelp fra moren som passer den lille sønnen hennes, har hun nå mulighet til å oppfylle drømmen sin om en utdannelse. Hun har selv blitt ungdomsleder på skolen sin, og er en stor pådriver av å fremme jenters rettigheter.

"Jeg bruker min egen erfaring til å hjelpe jenter tilbake på skolen"
Claire (18)
Claire - Uganda - Image 1 - Web Hero.jpg
Med god støtte fra lærere og familien er Claire tilbake på skolen etter voldtekten
Med fokus på jenter

Vårt mål er at alle jenter skal ha mulighet til å skrive sin egen historie, uansett hvor i verden de vokser opp. Og det hele starter med tilgang til utdanning, mulighet til å fullføre skolen og kvalitet i undervisningen. Derfor jobber vi i Right To Play målrettet med myndighetene i våre programland med å kartlegge jenter i skolealder og tilrettelegge for riktig undervisning slik at flere starter på skolen og færre dropper ut. Vi vet at jenter som fullfører skolen gifter seg senere, får færre barn og blir viktige ressurspersoner i sine lokalsamfunn.

"Utdanning er det beste middelet for å bekjempe fattigdom"
Martine Halvorsen, Right To Play ambassadør

I Right To Play har vi som mål at alle barn skal få beskyttelse, utdanning og bli styrket uansett hvor i verden de vokser opp- slik at de kan forme sin egen fremtid, bidra til positiv utvikling i sitt lokalsamfunn og skape varige endringer. I våre programland er det flere gutter enn jenter som starter på skolen, og vårt fokus er at begge kjønn skal få like muligheter. Vi er stolte over at 51% av barna i våre programmer er jenter, noe vi hver dag jobber med å opprettholde. Vi trenger flere med på laget for denne viktige jobben, og ved å bli fastgiver bidrar du til at flere jenter får utdanning. For 250 kroner i måneden gir du et barn mulighet til å delta i våre programmer i et år, det vil si at som fastgiver bidrar du årlig til at 12 barn får den livsviktige leken i sin hverdag.

Om Right To Play

Right To Play har programmer i 15 land i Afrika, Asia og Midtøsten. Vi er tilstede der hverdagen til barn er preget av fattigdom, ulikheter og tradisjoner. Vi bruker lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna. Slik at barn med ulik bakgrunn og utfordringer bedre kan overvinne motgang og undertrykkelse. Lek gir barn trygghet, skaper glede, motivasjon til å lære og bidrar til at de blir bevisst sine rettigheter.

Vi har forpliktet oss til artikkel 31 i FNs Barnekonvensjon, med særlig fokus på barns rett til lek. Denne rettigheten omfatter alle barn uansett bakgrunn, etnisitet, kjønn eller status. Lek er livsviktig for barns trivsel, helse og utvikling. For barn som er rammet av krise og konflikt, gir leken rom til å bearbeide opplevelser og normalisering av hverdagen. Lek er også et viktig middel for læring og motivasjon, noe som resulterer i at flere barn går på skole. Når barn deltar i lek får de bedre selvtillit og styrket evne til å utøve sine rettigheter. Lek gir trygghet, skaper glede og samhold. Det er derfor Right To Play kaller det for den livsviktige leken.

Hvert år sørger vi for at 2,3 millioner barn som vokser opp i fattigdom, på flukt eller i krise, får lek inkludert i sin hverdag. 93% av innsamlede midler går til å beskytte, utdanne og styrke barn i våre prosjekter. 7% går til administrasjon, drift og anskaffelse av nye midler.

girl in school hero