Saker publisert av TV2 Sporten

Thailand Kids jumping in circle at sunset

Vi ønsker å informere om at TV2 Sporten har publisert saker om vår grunnlegger Johann Olav Koss og Right To Play International.

Den første saken omhandlet lønnen Johann Olav Koss mottok for sitt arbeid for Right To Play International etter at han gikk av som øverste leder. Vi opplever at fakta er fordreid. Koss gikk av som øverste leder i 2015, men han fortsatte å arbeide, og var viktig i både utviklingen av organisasjonen og for å bistå den nye lederen.Vi legger ikke skjul på at vi synes saken er svært uheldig vinklet, og ønsker å understreke at ingen norske bistandsmidler har gått med på å dekke lønnen Johann Olav Koss mottok da han var ansatt av Right To Play International i Toronto i Canada.

Den andre saken belyste samarbeidet Right To Play og andre humanitære organisasjoner hadde med gruvevirksomheter noen år tilbake i tid. Dette samarbeidet ble oppmuntret av den Canadiske Regjeringen da de ønsket å forbedre virksomheten av gruvene som var eid av Canadiske selskaper (les uttalelsen fra Canadas statsminister, Stephen Harper fra 2009, og den kanadiske myndigheters offisielle politikk her). Right To Play International valgte på bakgrunn av dette å inngå samarbeid med noen av disse selskapene, da vi hadde riktig ekspertise for å bidra til å skape endringer for de familiene og barna som var involvert i produksjonslandene hvor gruveselskapene hadde sine virksomheter. Flere bistandsorganisasjoner valgte tilsvarende samarbeid, og på nettsidene til Global Affairs Canada er det analyser av dette arbeidet som blant annet ble gjennomført av Care, World Vision, World University Sevices Canada, og Plan International. Alle er beskrevet som gode prosjekter gjennomført i samarbeid med extractive industries og Global Affairs Canada. Vi ønsker også å presisere at miljøspørsmål er ekstremt viktig og bør håndteres av de som har kompetanse på området. Vårt samarbeid var fokusert på individuell utvikling, undervisning samt skape trygge og gode oppvekstvilkår for barna i familier tilknyttet gruveselskapene.

TV2 Sporten hevder at Right To Play ikke har gitt dem innsyn i eksterne rapporter tilknyttet samarbeidet med gruveselskapene. Grunnen til dette er at det ikke har blitt utført eksterne rapporter vedrørende våre samarbeid. Som organisasjon har vi bare mulighet til å gjennomføre eksterne rapporter dersom de blir finansiert av samarbeidspartneren og der prosjektene er store nok for denne investeringen. I forbindelse med vårt 18 måneders samarbeid med det canadiskeide gruveselskapet Xstrata (i løpet av samarbeidet ble selskapet kjøpt opp av Glencore) i Tanzania regionen ble det utarbeidet en intern rapport da prosjektet ble avsluttet. TV2 Sporten har fått tilgang til denne rapporten, men valgte ikke å fremlegge noen av disse resultatene i den siste saken om Right To Play.

Vi har i den pågående prosessen med TV2 Sporten vært helt åpne og gitt tilgang til fakta og dokumenter, og synes det er synd at fokuset blir tatt bort fra det viktige arbeidet vi arbeider med hver dag. Det føres løpende tilsyn med vår virksomhet, og vi kommer ut som en av de organisasjonene som driver nøkternt og skaper resultater for midlene.

Vi har forståelse for at disse sakene kan skape usikkerhet, men dersom du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne på e-post: kontakt@righttoplay.com

Hilsen Jimmy Vika, National Director Right To Play Norway


Om Right To Play og Johann Olav Koss

Right To Play er en internasjonal organisasjon med over 20 års erfaring. Siden 2000 har vi brukt lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke millioner av barn i Asia, Afrika og Midtøsten. Vi er tilstede i de mest utsatte områdene i verden, og bidrar til at de mest sårbare barna får utdanning, overvinner fordommer, unngår farlige sykdommer og får psykososial hjelp.

Johann Olav Koss grunnla Right To Play i 2000, og ledet organisasjonen til 2015. I løpet av denne perioden gikk organisasjonen fra en liten frivillig organisasjon til en internasjonal organisasjon som hvert år når ut til 2,3 millioner barn.

I 2015 ønsket Koss å gå av som øverste leder. I og med at Koss er grunnleggeren av organisasjonen, var veldig mye av organisasjonens identitet og virke knyttet til han som person. For å sikre en best mulig overgang for den nye lederen ønsket det internasjonale styret å videreføre erfaringen og kompetansen til Koss i en overgangsperiode. I denne perioden bidro Koss med sin tid og kompetanse, noe som sikret videre vekst og utvikling for organisasjonen. Denne prosessen ble omtalt av the Bridgespan Group hvor den ble vurdert som meget godt egnet for denne typen overganger (link til dokument). Det var styret som fastsatte godtgjørelsen for Koss sitt arbeid i denne perioden (2015-2019). Dette var lønn for utført arbeid for å sikre inntekter og fortsatt vekst for Right To Play International. Lønnen ble forsiktig justert én gang, og ble ellers holdt uendret. Koss sin lønn be utbetalt i Canadiske dollar, og med unntak av indeksreguleringen, forble den samme. Men omregnet til NOK gir det et inntrykk av økt lønn da den canadiske dollaren ble styrket i forhold til den norske krona i denne perioden.

Vi ønsker også å påpeke at Koss sin lønn som ansatt i Right To Play var svært moderat i forhold til lederlønner i organisasjoner i Canada. Dette var en bevisst avgjørelse på vegne av Koss og det internasjonale styret, da det var viktig for Koss at hans lønn gjenspeilte norske standarder for bransjen.

Vi har alltid fått svært gode tilbakemeldinger på hvordan vi rapporterer til Stiftelsestilsynet. Det samme gjelder fra revisor, Norad, Innsamlingskontrollen og andre kontrollorganer som Right To Play rapporterer til på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Right To Play årsrapporter