Johann Olav Koss

SMÅLIGHET MOT JOHANN OLAV KOSS

I 2015 ønsket Johann Olav Koss å gå av som øverste leder for Right To Play. I og med at Koss er selve grunnleggeren er mye av organisasjonens identitet og virke knyttet til ham som person. For å sikre en best mulig overgang for den nye lederen ønsket det internasjonale styret å videreføre erfaringen og kompetansen til Koss i en overgangsperiode. Dette er ikke en uvanlig løsning verken i næringsliv eller organisasjonsliv ellers. Og Koss fikk lønn for å stå til disposisjon i en periode, og ikke minst fortsette sitt viktige arbeid som organisasjonens største og desidert viktigste fundraiser.

Koss’ sin lønn ble utbetalt i canadiske dollar, og med unntak av indeksreguleringen, forble den det samme. Men omregnet til NOK gir TV2 inntrykk av økt lønn da den canadiske dollaren ble styrket i forhold til den norske krona i denne perioden.

For sin innsats for å hjelpe barn i utviklingsland, fortjener Koss bedre enn den smålighet som preger TV2s rapportering.


Fullstendig tilsvar fra Johann Olav Koss

Tilsvar fra Johann Olav Koss