I en verden hvor mer enn 450 millioner barn vokser opp i krig og konflikter, har sport en viktig rolle. Sport kan hjelpe barn med å overvinne traumer, fremme helse, forebygge sykdommer, styrke rettigheter, stimulere til lagarbeid og bidra til fred. Derfor bruker vi i Right To Play sport og lek som metode for å nå de mest utsatte barna i verden, og til å styrke deres mulighet til å forme en bedre fremtid.

Talas historie

Tala (13) bor i byen Al Khaldiah i Jordan. Når guttene i nabolaget spiller fotball og oppdager verden gjennom forskjellige aktiviteter, er det forventet at jentene holder seg hjemme og gjør husarbeid.

Denne situasjonen aksepterer ikke Tala. Hun er en sterk pådriver for at jenter skal ha de samme rettighetene og mulighetene som guttene, og har satt seg som mål å utfordre disse normene. Se historien til Tala her

Tala - bilde til landingssiden_mer enn sport.jpg
Vi trenger deg med på laget

I Right To Play har vi som mål at alle barn skal få beskyttelse, utdanning og bli styrket - slik at de kan forme sin egen fremtid, bidra til positiv utvikling i sitt lokalsamfunn og skape varige endringer. Men vi trenger flere med på laget. For 300 kroner kan du gi et barn mulighet til å delta i våre programmer i et år, det vil si at som fastgiver bidrar du årlig til at 12 barn får den livsviktige leken i sin hverdag

Om Right To Play

Right To Play har programmer i 15 land i Afrika, Asia og Midtøsten. Vi er tilstede der hverdagen til barn er preget av fattigdom, ulikheter og tradisjoner. Vi bruker lek, sport og aktivitet som metode for å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna. Slik at barn med ulik bakgrunn og utfordringer bedre kan overvinne motgang og undertrykkelse. Lek gir barn trygghet, skaper glede, motivasjon til å lære og bidrar til at de blir bevisst sine rettigheter.

Vi har forpliktet oss til artikkel 31 i FNs Barnekonvensjon, med særlig fokus på barns rett til lek. Denne rettigheten omfatter alle barn uansett bakgrunn, etnisitet, kjønn eller status. Lek er livsviktig for barns trivsel, helse og utvikling. For barn som er rammet av krise og konflikt, gir leken rom til å bearbeide opplevelser og normalisering av hverdagen. Lek er også et viktig middel for læring og motivasjon, noe som resulterer i at flere barn går på skole. Når barn deltar i lek får de bedre selvtillit og styrket evne til å utøve sine rettigheter. Lek gir trygghet, skaper glede og samhold. Det er derfor vi kaller det for den livsviktige leken.

Hvert år sørger vi for at 2,3 millioner barn som vokser opp i fattigdom, på flukt eller i krise hvert år får lek inkludert i sin hverdag. 93% av innsamlede midler går til å beskytte, utdanne og styrke barn i våre prosjekter. 7% går til administrasjon, drift og anskaffelse av nye midler.