Barnas Nødfond

Barna i Gaza lider

Barna i Gaza opplever nå en grusom hverdag. Mange har vært vitne til at familiemedlemmer og venner har blitt skadet eller drept. De har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine, uten et annet valg enn å sove på gaten. Uten sikker tilgang til rent vann, sanitæranlegg og medisinsk utstyr risikerer mange alvorlig sykdom og død. Redselen og usikkerheten av å leve under daglige luftangrep vil etterlate dype og varige arr.

Right To Play har vært tilstede i områdene siden 2009 for å sikre at barn har trygge og inkluderende læringsmiljøer som støtter deres utdanning og psykososiale velvære. Vi følger nøye med på situasjonen, og vet at barna fremover vil trenge støtte for å håndtere traumene og komme tilbake til skolen. Din donasjon til Barnas Nødfond vil hjelpe barn som blir rammet av kriser.


Flomkatastrofen i Pakistan

Da Pakistan ble rammet av den historiske flomkatastrofen i 2022, mistet millioner av barn hjemmene sine. Den sterkt forurensende vannmassen truet også med stadig flere tilfeller av vannbårne sykdommer. Vi mobiliserte ved å gi mental og emosjonell støtte, samt distribuere hygienepakker i flomrammede områder. Etter hvert som forholdene stabiliserte seg, hjalp vi til med å åpne dørene til skadede skoler, slik at barn trygt kunne vende tilbake og gjenoppta utdannelsen sin.

Les mer om dette arbeidet

Children's Emergency Fund - Pakistan Floods.jpg


Eksplosjonen i Beirut

Etter eksplosjonen i Beirut i 2020 lanserte vi et musikkprogram rettet mot berørte ungdommer. Målet med musikkprogrammet var å gi barna en sjanse til å uttrykke sine følelser og frykt gjennom sang og musikk, samt lærte dem hvordan de kan støtte jevnaldrende som opplevde traumer. Vi bidro også til opprydding og rehabilitering av skoler og andre offentlige rom. Vi sørget også for at barn som hadde sluttet på skolen kom tilbake for å fortsette studiene sine.

Les mer om dette arbeidet

2 boys smiling in Lebanon


Covid-19

Da Verdens Helseorganisasjon erklærte en global COVID-19-pandemi, var vårt første fokus å informere barna i våre programmer om hvordan de kunne unngå smitte samt dele ut hygieneartikler. Vi samarbeidet også med utdanningsaktører, medieorganisasjoner og samfunnspartnere for å sikre at barn kunne fortsette å lære mens skolene var stengt, og få tilgang til psykososial støtte ved behov.

Les mer om hvordan vi hjalp barna

Childrens_Emergency_Fund_-_Image_1_-_Web.original.jpg


Når krisen rammer

Krig, konflikt og fordrivelse rammer barna ekstra hardt. De blir frarøvet sine grunnleggende rettigheter og fremtidshåp, og blir utsatt for frykt og uro. Når nødsituasjoner oppstår i våre programland bistår vi raskt med å finne alternative metoder og steder for undervisningen, slik at barna får en best mulig hverdag med faste rutiner. Ved å bruke lek som metode hjelper vi barn med å takle frykt, stress og traumer. Vi sørger også for at sårbare ungdom får tilgang til profesjonell hjelp. Når krisen avtar bidrar vi med å få barna tilbake på skolen, så de kan gjenoppta studiene. Lekbaserte aktiviteter som metode har vist seg å være svært viktig i vårt arbeid med traumatiserte barn for å bearbeide inntrykk, redsel og tap.

Støtt barna i nå!

For hver krone vi samler inn til Barna Nødfond går 90% direkte til våre nødhjelpstiltak.


550710472057853