Du kan bidra til å endre fremtiden til flyktningbarn

For flere millioner barn i verden er det like vanlig å flykte fra krig, konflikter, naturkatastrofer, hungersnød og epidemier som det er for andre å pakke sekken for å gå på skolen.

Mange som flykter fra en krise opplever å havne i en ny krise i form av å måtte bo i flyktningleirer, uformelle bosetninger eller midlertidig husly hvor tilgang til basisbehov som rent vann, ernæringsrik mat, hygieneartikler og sanitære forhold er begrenset. Ofte uten venner, familie og trygge nettverk – noe som i stor grad påvirker deres mentale helse og mulighet for utdanning. I tillegg har den pågående pandemien gjort situasjonen for flyktninger enda vanskeligere.

For mange av disse barna handler alt om å overleve, noe som påvirker fremtiden deres: Tall fra 2021 viste at det er flere flyktningbarn med angstlidelser (27%) enn antall flyktningbarn som går på ungdomsskole (24%). Vi trenger din hjelp til å endre fremtiden deres.

Mai La Refugee Camp - Thailand.jpg

Kampen for å lykkes

Hvert år støtter vi flyktninger og fordrevne barn i 92 flyktningleirer, uformelle bosetninger og midlertidige husly. Vårt mål er å endre deres dystre hverdag til en fremtid fylt av håp og muligheter.

Vi kjemper for å gi disse barna mulighet til utdanning med undervisning som er preget av lek, aktiviteter og positiv tilnærming. Vi kjemper for å gi de psykososial støtte for å bedre takle traumer og vanskelige følelser. Vi kjemper for at de skal få tilbake drømmene sine ved å gi dem muligheten til å få lov til å være barn i en vanskelig hverdag. Vi kjemper for at deres historie ikke bare skal handle om å overleve, men også lykkes. Og vi trenger deg med i denne kampen!

WRD 2022 - Landing Page - Image 1 - Web Hero.jpg

Kraften av lek, musikk og kreativitet

Gjennom bruk av musikk og kreativitet jobber vi med flyktningbarn for å hjelpe de uttrykke følelser og overkomme traumatiske opplevelser. Når barn får forståelse og kontroll over egne følelser, blir det ofte lettere for de å sette ord på opplevelser og tanker. Dette gjør det enklere for barna å knytte bånd til andre og stå opp for egne rettigheter.

Musikk og kreativ lek gir muligheter for utvikling og endring, og vårt mål er at vi gjennom denne metoden bidrar til at barna får mulighet til å uttrykke seg og jobbe med sine problemstillinger.

Se videoen om hvordan flyktningbarna i Libanon lager prisvinnende sanger om rettigheter til utdannelse og en fredfull barndom.

Historiene som ble endret

I over 20 år har vi bidratt til å endre historiene til barn og unge. Finn ut hvordan noen av barna i programmene våre har fått historiene sine endret, og muligheten til en bedre fremtid.

Kyaw - WRD - Image 1 - Web.jpg

Som barn måtte Kyaw flyktet fra de voldelige urolighetene i Myanmar. Han slet med depresjon og sinne, men klarte etterhvert å lære seg å kontrollere følelsene sine. I dag er han Right To Play ungdomsleder i Mae La flyktningleiren i Thailand, hvor han bidrar til at barn og unge får delta i lek og aktiviteter.
Les mer om Kyaw


Danielle - WRD - Image 2 - Web.jpg

Danielle ble foreldreløs under borgerkrigen i Burundi, og vokste opp i en flyktningleir i Tanzania. Nå er hun tilbake i leiren, og deler sin lærdom og erfaring med flyktningbarn som står i de samme utfordringene som hun gjorde.
Les Danielles historie


Kyaw og Danieller er noen av barna vi har gitt en bedre fremtid. Nå trenger vi din hjelp til å bidra til at flere flyktningbarn kan få den samme muligheten. Du kan gjøre en forskjell!