Det handler ikke bare om hennes historie, det handler om hennes fremtid

Millioner av jenter står i dag ovenfor en blek og håpløs realitet. Det er krefter utenfor deres kontroll som er med på å frarøve deres rett til utdanning. Uten utdanning vil de ikke gå en klar og håpefull fremtid i møte.

På tross av alle barrierer og utfordringer ønsker jentene en lysere og mer håpefull fremtid.

Vi må handle nå for å hjelpe de! ​

Hennes fremtid starter med hennes historie. Right To Play ansatte jobber til daglig med å identifisere jenter som har falt utenfor skolen slik at vi kan tilby dem støtte til å komme tilbake. Jentene kan fortelle historier om barnearbeid, tvangsekteskap, diskriminering og undertrykkelse. Det er historiene som leder oss til jentene og det er vårt ønske om å gi deres dystre historier en lysere fremtid som driver vårt arbeid.

Ved å gi jenter tilgang til utdannelse, gir vi jenter mulighet for en lysere fremtid.

Vi jobber for å gi så mange som mulig av disse jentene og deres historier en fremtid, men vi trenger din hjelp.

Du kan gi henne en fremtid!

Alle jenter har rett til beskyttelse, utdanning og bli styrket til å stå opp for seg selv. Det handler ikke bare om hennes historie, det handler om hennes fremtid.

Gi henne en fremtid!

Du kan bidra slik at flere jenter kan gjøre krav på utdannelse og få muligheten til å følge sine drømmer. Alle bidrag går mot det viktige arbeidet med å gi jenter en lysere fremtid. *Under ser du eksempler på hva ulike beløp kan bidra til:

Våre ambassadører kjemper for jentene!

Tusen takk til våre ambassadører, Suzann Pettersen og Kjetil Jansrud, som engasjerer seg for jenters rettigheter og arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål #5, likestillingen mellom kjønnene.

Hva skjer når jentene får muligheten til å følge sine drømmer?

Les historiene til noen av barna om hvordan de har fått hjelp gjennom Right To Play sine programmer.

Det starter med en historie, men det kan bli en lysere fremtid.