Lek er helt avgjørende for barns sosiale og emosjonelle utvikling. I Right To Play har vi utviklet en unik metode hvor vi gjennom lek beskytter, utdanner og styrker barns muligheter for en bedre fremtid.

Med støtte fra The LEGO Foundation har vi gjennom The Play Opportunities for Wellness and Education Resource (P.O.W.E.R.) utviklet 100 lekbaserte læringsaktiviteter. Disse aktivitetene er utformet for å støtte foreldre, lærere, trenere, sosialarbeidere og andre for å fremme barns læring og utvikling.

Alle 100 lekene er tilgjengelige som animerte videoer og korte PDF-manualer. Lekene bidrar til å: utvikle helhetlige livsferdigheter som kommunikasjon, empati, kreativitet og selvtillit hos barn; fremme psykososialt velvære; håndtere vanskelige følelser; og læren om inkludering.

Lekene er utviklet for barn i forskjellige aldre, og kan benyttes hjemme, i klasserommet eller der det måtte passe. Det er lite eller ingen utstyr som kreves. Hver lek inkluderer en aktivitet med en viktig læring. I tillegg følger det med veiledning for hvordan barna kan reflektere over det de har lært, koble det til sine egne erfaringer og bruke det i hverdagen.

Vi har gjort lekene tilgengelig på engelsk, fransk og arabisk slik at flest mulig kan delta. Målet er å bidra til at flest mulig foreldre, lærere og trenere bruker lek til å forbedre barns læring og utvikling av livsferdigheter. Videresend gjerne denne siden til noen du tror kan ha nytte av disse lekene.

Dersom du ønsker tilgang til leken i PDF så ta en titt her: Engelsk, Fransk, og Arabisk.


Shooting stars – en lek for å uttrykke følelser

Denne leken lærer barn å uttrykke følelsene sine. Leken er for barn 6+, 2 eller flere personer og tar ca 30 minutter. Du trenger to beholdere (f.eks. Krukker, esker), papirbiter og tegne- / skrivemateriell.


Stavelsedansen – en lek for å forbedre kognitivutvikling

Denne leken lærer barn hvordan skiller ord i stavelser ved å lage dansetrinn for å matche stavelsene i navnene deres. Leken er for barn 6+, med 4 eller flere personer, og tar omtrent 15 minutter. Du trenger ikke noe utstyr.


Alle skal med – en lek for inkludering

Denne leken fokuserer på inkludering. I de fleste av våre programland er det fortsatt stor forskjellsbehandling av kjønnene, så leken i eksempelet er brukt for å inkludere jenter. Leken er for barn 10+, med 6 eller flere personer (i dette eksemplet inkludert 2 eller flere jenter), og tar omtrent 30 minutter. Du trenger en ball og 4 baser (f.eks. Kjegler, små matter eller markører).


Glidelåsen – en lek for sosialutvikling

Dette leken lærer barn å stole på andre og seg selv. Leken går ut på å bevege seg mellom to rekker med de andre deltagerne. Leken passer for barn 6+, med 6 eller flere personer, og tar omtrent 15 minutter. Du trenger ikke noe utstyr.


FLIGHT, FIGHT, UNITE – en lek for konflikthåndtering

Denne leken barn hvordan de kan håndtere konflikter. Leken er for barn i alderen 10+, spilt med 8 eller flere personer, og tar omtrent 10 minutter å leke. Du trenger noe for å markere linjer på bakken (f.eks. Kritt / kjegler).


Silhuetter – en lek for følelsesutvikling

Denne leken lærer barn hvordan de kan jobbe med selvtilliten sin ved å lage silhuetter. Leken passer for barn i alderen 10+, med 2 eller flere personer, og tar omtrent 30 minutter. Du trenger blyanter eller tusjer, papir, saks ol.


Du finner alle de 100 leken på YouTube her og i PDF format her.

La collection complète de vidéos de jeux en français est disponible sur YouTube ici, ou en format écrit ici.

YouTube يمكن العثور على المجموعة الكاملة من أشرطة الفيديو الخاصة بالالعاب باللغة العربية هنا على

Games manual in Arabic: والالعاب المكتوبة هنا

2021