En fremtid full av muligheter

Partners in Play: LEGO Foundation og Right To Play styrker utdanningen i Ghana

Det er ettermiddag i Accra, og i gatene kryr det av «kayaei». Kayaei er jenter som burde vært på skolen, men istedenfor jobber de som bærere. De transporterer tunge kanner med vann og store sekker med varer. Som mange andre barn i Ghana har disse jentene sluttet på skolen for å skaffe inntekter til familien. De jobber ofte under svært dårlige forhold, og lønnen er så lav at de knapt tjener nok til å få endene til å møtes.

Ghana har hatt store fremskritt med å redusere antall barn som dropper ut av/slutter på skolen, men jenter og barn fra distriktene er fortsatt svært sårbare for økonomiske og sosiale endringer. Dette fører ofte til at de må avslutte skolen og begynne å jobbe istedenfor.

Bare 51% av jentene og 55% av guttene i utkantstrøkene i landet går regelmessig på skolen. De fleste vil over tid fullføre skolen, men mange vil i lengre perioder droppe ut av skolen for å jobbe, noe som får varige negative konsekvenser for utdanningen deres.

Men den dårlige kvaliteten i utdanningen påvirker også læringen til barn som går regelmessig på skolen. De ligger langt bak hva gjelder internasjonale standarder for grunnleggende leseferdigheter, og i 2014 strøk over 70% av videregåendeelevene på eksamen for den vest afrikanske regionen. En studie viser at bare 13,4% av elevene i tredje klasse oppfyller minimums ferdighetsnivået for lesing. For å øke skoledeltagelsen og styrke læringsutbyttet, må kvaliteten i utdanningen heves.

Siden 2019 har Ghana implementert en ny standardbasert læreplan, som fokuserer på å øke helhetlige ferdigheter som kommunikasjon og kreativitet, samtidig som den faglige delen blir styrket. Gjennom samarbeidsprosjektet Partners in Play, skal LEGO Foundation og Right To Play bidrar til å forbedre utdanningskvaliteten for mer enn 3 millioner elever fra barnehage til 6. klasse.

«Ved å utdanne 75 000 lærere til å bruke lek som metode i undervisningen, vil Right To Play bidra til at over 3 millioner elever fullfører skolen innen 2023»


Med lek som læringsmetode

Partners in Play programmet vil i løpet av de neste fire årene etterutdanne 14 400 lærere, fordelt på 10 000 barneskoler i 55 distrikter, i hvordan de kan inkludere innlemme lek som metode i undervisningen. I det samme tidsrommet vil over 8 500 lærere bli uteksaminert fra 15 forskjellige lærerhøyskoler og University of Education i Winneba med styrkede ferdigheter basert på Right To Play metoden for klasseromsundervisning og læringsmetoder. 52 000 lærer på de samme skolen vil også få mulighet til å delta i forskjellige fora hvor de samarbeider om redesign av gjenbrukbare materialer.

“Vårt tidligere arbeid i Ghana har innlemmet lekebaserte metoder i klasserommet for å frigjøre barnas potensiale, men gjennom Partners in Play blir arbeidet vårt løftet til et nytt nasjonalt nivå. Ved å integrere programmene våre med Ghanas grunnskoleplan, kan vi nå flere barn og styrke den parallelle utviklingen av helhetlige og akademiske ferdigheter gjennom hele grunnskolen, sier Josephine Mukakalisa, Country Director for Right to Play Ghana.

Ved å bruke lek som metode øker elevenes motivasjon til å komme på skolen samt fullføre utdanningen sin. Lek aktiverer barnas kognitive evner og påvirker evnen til å forbedre læringsutbyttet samt egenutvikling. Klasserommene blir mer attraktive og imøtekommende med lek som læringsmetode, og resulterer i økt oppmøte og redusert frafall blant elevene. Lek bidrar til at flere barn – og da spesielt de mest sårbare barna som jenter og barn som lever i fattigdom - fullfører skolen.

“Vi ser frem til at flere barn i Ghana vil få inkludert lek i sin skolehverdag, og bidra til at det blir gøy og interaktivt å lære - noe som vil utvikle hjernen, kroppen og fantasien til elevene», Susan McIsaac, CEO Right To Play

Partners in Play programmet er et resultat av støtten fra the LEGO Foundation, som er verdens lendende i innovative læring gjennom lek. Programmet er et samarbeid mellom Right To Play, the LEGO Foundation og utdanningsdepartementet i Ghana. Hensikten er å integrere lek i utdanningen for å utvikle elevens kjernekompetanse, øke kvaliteten i utdanningen og skoledeltagelse.

PiP - Ghana - Image 2 - Web.jpg

«Vi er stolte over å samarbeide med Utdanningsdepartementet i Ghana og vår mangeårige partner Right To Play med å innføre lek i læreplanen som vil påvirke grunnskoleutdanningen i hele landet. Forskning fra hele verden har vist at læring gjennom lek gir en dypere forståelse, og er nøkkelen til å utvikle kognitive, sosiale, emosjonelle, kreative og fysiske ferdigheter. Ferdigheter som barn trenger for å trives og utvikles i dette århundre, "sier Sarah Bouchie, Chief Impact Officer i LEGO Foundation.

Partners in Play er Right To Play sitt første nasjonale prosjekt i Ghana, og er basert på det positive samarbeidet med landetes regjering som startet i 2001. Tidligere prosjekter i Ghana har fokusert på utdanningsmuligheter for jenter, helsepedagogiske initiativer og bistå Kunnskpdepartementet med å utforme landets læringsplan. Gjennom Partners in Play Right To Play sin læringsmetode vil påvirke utdanningen i hele Ghanas grunnskole, og bidra til å skape positive ringvirkninger for den neste generasjonen, deres familier og lokalsamfunn.