W Initiative samarbeider med Right To Play

Gustav Witzøe.jpeg

Vi er stolte over at W Initiative har valgt Right To Play som sin første organisasjon, og at stiftelsen går inn med støtte til vårt iWASH prosjekt i Uganda. Prosjektet skal gå over 12 måneder og sikre tilgang til trygge og rene vaskemuligheter for lokale barn og flyktningbarn i distriktene Isingiro, Kamwenge and Kyegegwa i Uganda. Prosjektet vil også bidra til økt forståelse for viktigheten av god håndhygiene.

“JEG HAR ET ØNSKE OM Å BIDRA. SPESIELT MENINGSFULLT ER DET NÅR DET HANDLER OM BARNS HELSE OG MULIGHETER I LIVET. MÅLET MÅ VÆRE AT W INITIATIVE KAN GJØRE EN FORSKJELL FOR BARN OG UNGE”
Gustav Magnar Witzøe — Initiativtaker og styreleder i W Initiative
Washing Hands - Tw crop - SEO override image 1
En stiftelse for likere muligheter

W Initiative er humanitær stiftelse som Gustav Magnar Witzøe har startet, og som skal bidra til økt livskvalitet for barn og unge. Dette skal gjøres ved å støtte prosjekter som styrker barns kompetanse, bedrer barns helse og gir likere muligheter.

W Initiatives første prosjekt skal bidra til bedre vann- og sanitærforhold i tillegg til lek og idrett for barn i tre distrikter i Uganda. Det sentralafrikanske landet er et av landene i verden som har høyest befolkningsvekst, samtidig som det har vært hardt rammet av AIDS-epidemien. Uganda har derfor en veldig ung befolkning. Landet har også over 1,4 millioner flyktninger og asylsøkere.

— Ni millioner barn ikke har muligheten til å vaske hender eller få rent drikkevann på skolene. Det fører til at mange barn er svært utsatt for vannbårne sykdommer og kolera, tyfoidfeber og COVID-19. Derfor donerer W Initiative to millioner kroner til prosjektet iWASH i regi av Right to Play, sier Eirik Bøe Sletten, daglig leder i W Initiatives.

— Tilgang til rent vann og gode sanitærforhold er livsviktig. Tilgang til rent vann på skoler gir barn gode og trygge rammer for utvikling, det bidrar til bedre helse og det gjør at flere barn fullfører utdannelsen. Vi er veldig glad for at W Initiative har valgt å fokusere på vann og sanitærforhold på sitt første prosjekt med Right To Play. Prosjektet i Uganda vil bidra til at flere tusen barn får tryggere rammer på skolen og det vil også bidra til å heve kompetansen om hygiene i hele lokalsamfunnet, sier Jimmy Vika, direktør for Right To Play i Norge.

iWASH

iWASH skal sikre tilgang til trygge og rene vaskemuligheter for lokale og flyktningbarn i distriktene Isingiro, Kamwenge and Kyegegwa. Prosjektet vil også bidra til økt forståelse for viktigheten av god håndhygiene.

● Det skal bygges seks latrinefasiliteter og seks jente-garderober med vannforsyning.

● Ti vanntanker med rent drikkevann vil bli installert på barneskoler i tillegg til 47 håndvaskestasjoner.

● I tillegg til de fysiske tiltakene vil lærere og andre ressurspersoner få opplæring i hvordan de skal lære videre gode sanitær- og hygienetiltak til barn, med et spesielt søkelys på hvordan tilrettelegge for jenter i forbindelse med menstruasjon. På grunn av manglende sanitærfasiliteter er jenter i snitt borte fra skolen 1-4 dager hver måned.

● Det skal også legges til rette for lekedager og skolekonkurranser i tråd med Right to Plays formål.

Det er anslått at prosjektet vil bidra til bedre helse for 4,620 barn (70 prosent av disse er flyktninger). Barna vil få tilgang på trygt og rent drikkevann, over 2000 jenter vil få tilgang til trygge og hygieniske latriner og det er ventet at både barn og deres foreldre vil få bedre rutiner for å ivareta hygiene og egen helse i forbindelse med prosjektet.