På en scene i Tanzania står Rhobi (12). Hun fremfører et skuespill som omhandler den farlige tradisjonen som praktiseres i landet: omskjæring av jenter. Blant publikum sitter det barn, unge, foreldre og andre fra lokalsamfunnet.

At Rhobi skulle stå på en scene å formidle de alvorlige konsekvensene av omskjæring og påvirke andre til å stå i mot denne farlige tradisjonen, var det ingen som kunne forutse for ett år siden. Da fikk den tidligere sjenerte jenta beskjed fra sin far at hun skulle omskjæres, et ritual som ofte praktiseres i forkant av et ekteskap med en eldre mann. Denne farlige tradisjonen har vært utført i flere århundrer for at menn skal ha kontroll på den seksuelle nytelsen til sin kone. I tillegg er prosessen svært smertefull og setter kvinners helse og liv i fare samt reduserer trygg fødsel.

"omskjæring er imot mine rettigheter!"

Skrekkslagen håpet Rhobi i det lengste på at hun kunne unngå denne farlige tradisjonen – et håp som ble enda sterkere da hun ble med i skolens ungdomsklubb i regi av Right To Play. Her fikk hun mer informasjon om farene forbundet med omskjæring, og konsekvensene av disse. Hun fikk også innføring i sine rettigheter, og at hun kunne nekte å la seg omskjære.

Med støtte fra lærerne og moren sin prøvde Rhobi å overtale faren til å skifte mening. «Jeg er alt for ung til å gifte meg» sa hun. I frykt for hva andre ville si og mene, nektet faren å etterkomme Rhobis krav.

I redsel rømte Rhobi, men faren klarte å finne henne og tvang henne til å gjennomføre omskjæringen. «Smerten var grusom, hvordan kunne de gjøre dette mot meg», sier Rhobi. Kroppen hennes vil for alltid bære arr av det som skjedde, men Rhobi sverget at hennes yngre søster Ghita aldri skulle oppleve denne forferdelige tradisjonen.

Rhobi with her classmates.jpg

Gjennom Right To Play klubben fikk Rhobi styrke til å kommunisere, utøve sine rettigheter og til å stå for egne meninger. Dette førte/bidro til at hun kjempet lillesøster Ghita sin kamp for å unngå omskjæring. Sammen med lærere og moren sin klarte hun å overbevise faren om de fatale konsekvensene av omskjæring, som kunne føre til at lillesøsteren ble steril og døde av infeksjoner.

Rhobis argumenter og kunnskap om den farlige tradisjonen fikk faren til å endre mening. Etter en av teateropptredene til Rhobi gikk han opp på scenen, og sa: «Jeg ønsker ikke en verden hvor datteren min kan dø når hun føder. Jeg støtter ikke lenger omskjæring av jenter, og Rhobi er den siste av mine døtre som har gjennomført dette».

Etter at hun klarte å påvirke sin egen familie, fortsetter Rhobi å føre sin kamp for jenters rettigheter og beskyttelse. Gjennom sin historie og erfaring formidler hun det viktige budskapet til familier, skoler og samfunnsledere. Og hver dag bidrar hun til å inspirere og styrke flere jenter til å ta eierskap over sin egen kropp og til å kreve sine rettigheter.

Child Upriser Rhobi