Når jenter studere kan de bli hva som helst - Balla (12)