Etiopia er blant landene med høyeste andel barneekteskap i verden: to av fem jenter er gift når de er 18 år og hver femte jente har blitt giftet bort før de har fylt 15.

Liya var bare 16 år da hun holdt på å bli en del av denne dystre statistikken. Foreldrene prøvde å tvinge henne inn i et ekteskap, noe som ikke er en uvanlig tradisjon i området de bor. Dette var noe Liya absolutt ikke ville, og hennes største drøm var å fullføre skolen.

Rettighetsklubben

I et klasserom på en skole i en liten landsby i Etiopia høres ivrige stemmer, og mange unge jenter tar del i diskusjonen som pågår. Skoledagen er over, men disse jentene har møte i Rettighetsklubben. Gjennom samarbeid med Right To Play har skolen til Liya startet en rettighetsklubb for jenter. Her møtes ca 30 jenter i alderen 12 -17 år ukentlig for å ta opp og drøfte viktige temaer. Her diskuteres blant annet innkjøp av hygieneprodukter, seksuell trakassering, forskjellsbehandling av kjønnene, omskjæring og barneekteskap. Sammen, og med god veiledning av lederne i klubben, finner jentene mulige løsninger på utfordringene og tiltak som kan iverksettes.

I denne klubben blir noen av de mest livsendrende samtalene utført
Girls Discussion Group - Elu Eteya, Ethiopia - Photo 3
En trygg voksenperson

Rettighetsklubben som Liya er med i blir drevet av to lærere, som har fått opplæring av Right To Play. De har god innsikt i utfordringene jentene møter, og er trent på hvordan de kan gi god støtte og veiledning. Gjennom klubben oppfordrer lederne til diskusjoner og refleksjoner på forskjellige utfordringer, og hvordan det kan påvirke livene, utdanningen og fremtiden til jentene.

-Løsningene jentene kommer frem til er baserte på diskusjonene de har i gruppa, sier Workie, en av lederne i Rettighetsklubben.

I tillegg til å være gode veiledere fungerer også lederne i klubben som trygge voksenpersoner som jentene kan søke råd hos, og få hjelp av i vanskelige situasjoner.

Den livsviktige støtten

Det var Rettighetsklubben Liya søkte til da hun ble forsøkt giftet bort. Tryggheten hun hadde blant jentene og lederne, fikk henne til å ta opp det vanskelige kravet fra foreldrene i klubben. Lederne fra klubben fikk satt en umiddelbar stopper for ekteskapet ved å involvere de lokale myndighetene. Til tross for at barneekteskap er svært utbredt i Etiopia er det ikke lovlig. Uten styrken og kunnskapen Liya hadde opparbeidet seg gjennom Rettighetsklubben er det stor sannsynlighet for at hun hadde blitt giftet bort, og gått en dyster fremtid i møte.

En jente med en stemme, er en sterk jente
Girls Discussion Group - Elu Eteya, Ethiopia - Photo 6