Å fullføre skolen var den største drømmen til Gulmeena (16). Hun elsket alle fagene, deltok ivrig i skoledebatter og gjorde en god jobb i elevrådet. Etter flere år med stor innsats fikk hun beskjed fra foreldrene sine om at hun måtte slutte på skolen og at hun ikke kunne fullføre utdannelsen sin.

I Peshevar (Pakistan) forbyr gamle tradisjoner jenter utdannelse, og det er ikke uvanlig at de må avslutte skolen. Den eneste muligheten for mange er å inngå tidlig ekteskap hvor de blir frarøvet sine rettigheter, og får begrenset fremtidsmuligheter.

Da Gulmeena fikk beskjed om at hun måtte slutte på skolen tok hun det veldig hardt, men var forberedt på å kjempe for sine rettigheter.

«Jeg fortjener en utdannelse like mye som mine brødre og alle andre gutter»

Hun ble med i skolens ungdomsklubb i regi av Right To Play. Gjennom tilrettelagte aktiviteter fikk hun innføring i konfliktløsning, hvordan styrke selvfølelsen og håndtere komplekse utfordringer. «Vi lærte hvordan vi kunne samarbeide, diskutere våre utfordringer, finne løsninger og hjelpe hverandre» sier Gulmeena.

pakistan1.jpg

Fast bestemt på å løse sin egen situasjon, og med et utvidet nettverk med trygge voksenpersoner gjennom ungdomsklubben, involverte Gulmeena Right To Play instruktøren og lærerne for å overbevise foreldrene sine. Moren ble raskt enig, men de måtte ha jevnlige møter med faren for at han skulle forstå datterens gode akademiske ferdigheter og verdien av hennes utdannelse. Standhaftig, og med gode argumenter, fortsatte Gulmeena å overtale faren; «jeg ba han om tillatelse til å fullføre skolen, og forklarte hvordan en godt opplyst og utdannet datter er en sterk bidragsyter til familien og samfunnet».

Til tross for sin sterke tro og dype tradisjoner ble faren overbevist. Han ga aksept for at hun kunne fortsette på skolen, noe som ikke bare oppfylte Gulmennas drøm - men som er en stor seier i et land som har praktisert ulikheter mellom kjønnene i flere århundrer.

Gulmeenas innsats har ikke bare endret hennes muligheter og fremtid. Hun har fortsatt kampen for alle jenters rett til utdanning, og har inspirert flere hundre jenter til å heve seg over gamle tradisjoner og kreve sine rettigheter. Denne kampen er svært viktig, og vil bidra til at neste generasjon i et land med mange begrensninger får muligheten til å uttrykke sine meninger og oppfylle sine drømmer.

Girls smiling in Pakistan