BESKYTTE. UTDANNE. STYRKE

2021 var et år med store utfordringer for barna vi jobber med. Mange skoler var fortsatt stengt grunnet pandemien, noe som førte til at barn og unge mistet kontakten med sine venner og andre trygge voksenpersoner. Nye og pågående konflikter rev opp samfunn og tvang familier på flukt. Og et stort antall barn ble utsatt for barnearbeid, tidlig ekteskap og graviditet. Dette er hendelser som knust drømmer og fremtidsplaner for millioner av barn og unge.

Noen av fokusområdene til Right To Play i 2021 var å bidra til å få flere barn tilbake på skolen, gi psykososial støtte, forebygge sykdommer samt veilede om hvordan overvinne fordommer og utnyttelse. I årsrapporten blir du bedre kjent med barn og unge som overvant utfordringer, sto opp for sine rettigheter og bidro til å styrke sine jevnaldrende. Du vil også møte lærerne og trenerne som var der for dem og ga støtte hele veien.

2021 var det første året i vår nye strategiske femårsplan, en plan hvor målet for organisasjonen er å beskytte, utdanne og styrke flere barn enn noensinne. I rapporten setter vi også søkelys på programmer og innovasjoner hvor lek blir brukt som metode for å bedre barnevern, kvalitet i utdanningen, styrke jenters selvtillit samt forbedre helse og velvære i 15 land over hele verden.

Det er støtte fra våre samarbeidspartnere, støttespillere, fastgivere og andre bidragsyter som muliggjør vårt viktige arbeid. Tusen takk for at dere bidrar til å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna i verden.


En titt på 2021

Vårt arbeid

2021 Annual Report Graphic - Where We Work Map.jpg

1,52 millioner barn og 15 119 ungdommer deltok i våre programmer, hvor de fikk utvikle sine ferdigheter og ble styrket til å stå opp for sine rettigheter. 73% av jentene i Right To Play-støttede skoler i Ghana leser bedre og raskere siden starten av programmer, sammenlignet med 60 % av jentene på skoler som ikke støttes.

I løpet av året har mer enn 9800 ungdomsledere blitt opplært i våre mentorprogrammer for å støtte sine jevnaldrende, både i og utenfor klasserommet. Mer enn 542 500 foreldre og omsorgspersoner engasjerte seg i aktiviteter med fokus på å fremme positiv kommunikasjon, relasjonsbygging og rettigheter for å styrke barns vekst- og utdanningsmål. I Mali økte andelen jenter som følte seg beskyttet i lokalsamfunnene sine fra 39% ved starten av prosjektet til 70% ved slutten.

Og i 67 flyktningleire ga vi psykososial støtte til mer enn 80 900 barn gjennom programmer med fokus på å uttrykke følelser, bygge motstandskraft og fremme positive mestringsevner. I et program i Thailand rapporterte 65% av flyktningsungdommene at de var i stand til å håndtere følelsene sine når de fullførte programmet, sammenlignet med 23% ved starten.

50% av barna i våre programmer er jenter


På vei til 2025

2021 Annual Report Landing Page - Image 1 - Web.jpg

2021 var det første året i vår nye strategiske femårsplan. I denne planen skal vi forbedre jenters deltagelse i det offentlige rom, styrke barnevernet, øke kvaliteten i utdanningen og fokusere på god helse med programmer rettet mot de mest sårbare barna i verden.


Møt ungdommene i våre programmer

Arfaana - Pakistan - Image 1 - Web Hero.jpg

Arfaana er det første medlemmet i familien som går på skolen, og hun har som mål å følge drømmen sin om å bli lege. Adele er Right To Play ungdomsleder, og bedriver informasjonsarbeid om den ulovlige og farlige praksisen rundt omskjæring og barneekteskap. Haitham er trener, og bruker sin erfaring fra Right To Play-opplæringen til å styrke selvtilliten og ferdighetene til barna i lokalsamfunnet gjennom sport og fysisk trening.

Les mer om barna og ungdommene i våre programmer, og hvordan de bidrar til å bedre sine samfunn.


tusen takk til alle våre støttespillere

2021 Annual Report Landing Page - Image 3 - Web.jpg

Vi er svært takknemlige for våre samarbeidspartnere, støttespillere, fastgivere og andre bidragsyter som gjør arbeidet vårt mulig. Deres støtte gjør det mulig for oss å beskytte, utdanne og styrke 1,52 millioner barn hvert år. Tusen takk for at dere bidrar til en fremtid hvor barn bli hørt, respektert og får utvikle seg.