Lek er vår metode

Gjennom lek beskytter, utdanner og styrker vi barnas muligheter til en bedre fremtid. Lek gir barn trygghet, skaper glede og samhold. Lek utvikler barns lese-, skrive- og regneferdigheter. Lek gir barn selvtillit, mot og engasjement til å stå opp for sine rettigheter.

 • Mali
 • Uganda
 • Pakistan
 • Jordan
 • Lebanon
 • Mozambique
 • Rwanda
 • Tanzania
 • Thailand
 • China
 • Canada
 • Ethiopia
 • Palestinian Territories
 • Burundi
 • Ghana

Når barn leker, vinner verden

Gi et bidrag