Beskytte. Utdanne. Styrke.

I 2022 sørget Right To Play for at millioner av barn hadde lek inkludert i deres hverdag. Gjennom leken beskytter, utdanner, og styrker vi barna slik at de er bedre rustet til å forme sin egen fremtid.

Her er noen resultater:

 • Mer deltagende jenter

  96% av lærere i Mali som har blitt utdannet av Right To Play påser at jenter tar en aktiv rolle i klasserommet, mot 70% som ikke har blitt utdannet av Right To Play.

 • Flere sier NEI

  59% av jentene i Tanzania har mot til å si NEI til uønsket sex etter 18 måneder deltakelse i våre programmer, mot 13% i starten av programmene.

 • Inkluderende lokalsamfunn

  Barn som deltar i våre programmer lærer å leke sammen. I Burundi er resultatet at 83% av disse barna bedre bygger vennskap med jevnaldrende fra forskjellige kulturer.

 • Forebygging av HIV

  91% av barna i programmene våre vet hvordan de kan forhindre overføring av HIV, mot 50% av barna som ikke deltar i våre programmer.

 • Tryggere barn

  94% av gutter på utvalgte skoler i Pakistan opplever vold blant elevene. Dette har blitt redusert med 25% blant de skolene som deltar i Right To Play sine programmer.

 • bedre resultater i skolen

  I Pakistan er resultatene blant elever som blir undervist av lærere med Right To Play opplæring 10% høyere, enn de som ikke har lærere som deltar i våre programmer.

Mer deltagende jenter

96% av lærere i Mali som har blitt utdannet av Right To Play påser at jenter tar en aktiv rolle i klasserommet, mot 70% som ikke har blitt utdannet av Right To Play.

Lek bidrar til en bedre fremtid

Å leke er mer enn å bare ha det gøy sammen. Lek gir barn muligheter der det i utgangspunktet ikke er noen.

Vi bruker lek for å forbedre barnas levevilkår gjennom disse fire hovedområdene:

 • Kvalitet i utdanningen

  Ved å innføre morsom, inkluderende og engasjerende lek i undervisningen øker vi barnas motivasjon til å lære og gå på skolen.

  finn ut mer
 • Likestilling mellom kjønnene

  Gjennom lek gir vi barn en stemme slik at de bruker sin rett til likestilling, utdanning, verdighet og trygghet.

  finn ut mer
 • God helse

  Vi bruker lek for å lære barn om ernæring, hygiene og hvordan de skal beskytte seg mot alvorlige sykdommer.

  finn ut mer
 • Barns rettigheter og beskyttelse

  Gjennom lek lærer vi barn hvordan de kan utøve sine rettigheter og beskytte seg mot vold og diskriminering.

  finn ut mer

Møt barna

Right To Play har programmer i 15 land i Afrika, Asia og Midtøsten. Vi er tilstede der hverdagen til barn er preget av fattigdom, ulikheter og tradisjoner.

Vi bruker lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna. Slik at barn med ulik bakgrunn og utfordringer bedre kan overvinne motgang og undertrykkelse. Lek gir barn trygghet, skaper glede, motivasjon til å lære og bidrar til at de blir bevisst sine rettigheter.

Khansas historie

Les mer

Når barn leker, vinner verden

Gi et bidrag