Beskytte. Utdanne. Styrke.

Hvert år sørger Right To Play for at 2,3 millioner barn får lek inkludert i sin hverdag. Gjennom leken beskytter, utdanner og styrker vi barna slik at de blir bedre rustet til å forme sin egen fremtid.

Her er noen resultater:

 • Mer deltagende jenter

  96% av lærere i Mali som har blitt utdannet av Right To Play påser at jenter tar en aktiv rolle i klasserommet, mot 70% som ikke har blitt utdannet av Right To Play.

 • Flere sier NEI

  59% av jentene i Tanzania har mot til å si NEI til uønsket sex etter 18 måneder deltakelse i våre programmer, mot 13% i starten av programmene.

 • Inkluderende lokalsamfunn

  Barn som deltar i våre programmer lærer å leke sammen. I Burundi er resultatet at 83% av disse barna bedre bygger vennskap med jevnaldrende fra forskjellige kulturer.

 • Forebygging av HIV

  91% av barna i programmene våre vet hvordan de kan forhindre overføring av HIV, mot 50% av barna som ikke deltar i våre programmer.

 • Tryggere barn

  94% av gutter på utvalgte skoler i Pakistan opplever vold blant elevene. Dette har blitt redusert med 25% blant de skolene som deltar i Right To Play sine programmer.

 • bedre resultater i skolen

  I Pakistan er resultatene blant elever som blir undervist av lærere med Right To Play opplæring 10% høyere, enn de som ikke har lærere som deltar i våre programmer.

Mer deltagende jenter

96% av lærere i Mali som har blitt utdannet av Right To Play påser at jenter tar en aktiv rolle i klasserommet, mot 70% som ikke har blitt utdannet av Right To Play.

Lek bidrar til en bedre fremtid

Å leke er mer enn å bare ha det gøy sammen. Lek gir barn muligheter der det i utgangspunktet ikke er noen.

Vi bruker lek for å forbedre barnas levevilkår gjennom disse fem hovedområdene:

 • Kvalitet i utdanningen

  Ved å innføre morsom, inkluderende og engasjerende lek i undervisningen øker vi barnas motivasjon til å lære og gå på skolen.

  finn ut mer
 • Likestilling mellom kjønnene

  Gjennom lek gir vi barn en stemme slik at de bruker sin rett til likestilling, utdanning, verdighet og trygghet.

  finn ut mer
 • God helse

  Vi bruker lek for å lære barn om ernæring, hygiene og hvordan de skal beskytte seg mot alvorlige sykdommer.

  finn ut mer
 • Barns rettigheter og beskyttelse

  Gjennom lek lærer vi barn hvordan de kan utøve sine rettigheter og beskytte seg mot vold og diskriminering.

  finn ut mer
 • Trygge og inkluderende samfunn

  Ved å bruke lek som verktøy lærer vi barna å samarbeide, inkludere og respektere hverandre.

  finn ut mer

Møt barna

Right To Play har programmer i 15 land i Afrika, Asia og Midtøsten. Vi er tilstede der hverdagen til barn er preget av fattigdom, ulikheter og tradisjoner.

Vi bruker lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna. Slik at barn med ulik bakgrunn og utfordringer bedre kan overvinne motgang og undertrykkelse. Lek gir barn trygghet, skaper glede, motivasjon til å lære og bidrar til at de blir bevisst sine rettigheter.

Khansas historie

Les mer

Når barn leker, vinner verden

Gi et bidrag