Home

Den livsviktige leken

Mange steder i verden er det ikke en selvfølge for barn å leke. Fordi de lever i fattigdom. Fordi de flykter fra krig og konflikt. Fordi de må jobbe. Fordi de er syke eller fordi de har nedsatt funksjonsevne.

Hvert år sørger Right To Play for at flere millioner barn som lever under slike forhold får lek inkludert i sin hverdag. Gjennom leken beskytter, utdanner og styrker vi barna slik at de blir bedre rustet til å forme sin egen fremtid.

Engasjer deg

Den livsviktige leken

Mange steder i verden er det ikke en selvfølge for barn å leke. Fordi de lever i fattigdom. Fordi de flykter fra krig og konflikt. Fordi de må jobbe. Fordi de er syke eller fordi de har nedsatt funksjonsevne.

Hvert år sørger Right To Play for at flere millioner barn som lever under slike forhold får lek inkludert i sin hverdag. Gjennom leken beskytter, utdanner og styrker vi barna slik at de blir bedre rustet til å forme sin egen fremtid.

Engasjer deg

Resultater av lek

Lek bidrar til at flere barn går på skole. Lek lærer barn hvordan de skal beskytte seg mot sykdommer. Lek styrker barn til å utøve sine rettigheter.

Lek gir barn trygghet, skaper glede og motivasjon til å lære.

Våre resultater

Resultater av lek

Lek bidrar til at flere barn går på skole. Lek lærer barn hvordan de skal beskytte seg mot sykdommer. Lek styrker barn til å utøve sine rettigheter.

Lek gir barn trygghet, skaper glede og motivasjon til å lære.

Våre resultater

Lek utvikler barn

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som læringsverktøy for å bedre barns hverdag i utviklingsland.

Vi har utviklet en unik metode hvor vi gjennom lek beskytter, utdanner og styrker barns muligheter for en bedre fremtid.

Vårt arbeid

Lek utvikler barn

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som læringsverktøy for å bedre barns hverdag i utviklingsland.

Vi har utviklet en unik metode hvor vi gjennom lek beskytter, utdanner og styrker barns muligheter for en bedre fremtid.

Vårt arbeid

Møt barna

Hver dag utfordrer barn normer og tradisjoner knyttet til samfunnet de lever i.

Et av disse barna er Julienne fra Rwanda. Hun kjemper for jenters rett til utdanning.
Møt henne her.

Les mer

Møt barna

Hver dag utfordrer barn normer og tradisjoner knyttet til samfunnet de lever i.

Et av disse barna er Julienne fra Rwanda. Hun kjemper for jenters rett til utdanning.
Møt henne her.

Les mer

Når barn leker vinner verden

Gi et bidrag