Koronaviruset har en betydelig innvirkning på lokalsamfunn over hele verden, og rammer barna i våre prosjekter hardt. I Right To Play jobber vi med noen av de mest utsatte barna i verden, og når en krise som denne inntreffer blir de ekstra sårbare. Våre prioriteringer er alltid å sørge for tryggheten til barn og ansatte i våre prosjekter. Deretter fortsetter arbeidet med å beskytte, utdanne og styrke disse barna.

I den nærmeste fremtid vil den globale situasjonen endre seg drastisk, noe som vil medføre store utfordringer. Med 20 års erfaring er vi godt rustet til å møte disse utfordringene, men vi er svært avhengig av deg og våre andre støttespiller for å imøtekomme disse på best mulig måte.

Som organisasjon har vi en viktig rolle for å ivareta barnas helse og trygghet i krisesituasjoner. Vi har i 20 år brukt lek som metode for å lære barn som vokser opp under vanskelige forhold om ernæring, hygiene og hvordan de kan beskytte seg mot farlige sykdommer.

Under ebolautbruddet i Liberia i 2014 erfarte vi hvordan lek redder liv. Ved å bruke lek som læringsmetode lærte vi barna om sykdommen, hvordan den smitter og hva de kunne gjøre for å unngå den. Dette bidro til at flere barn, deres familier og omgangskrets holdt seg friske. Gjennom pedagogiske, engasjerende og morsomme leker lærte vi barna grunnleggende tiltak for å ivareta egen og andres helse, som for eksempel gjennom håndvaskeleken og hvordan hilse med albuene.

Nå jobber vi med samme tilnærmingen for å unngå spredning av koronaviruset. Flere av våre pedagogiske leker med fokus på god helse blir implementert i våre programmer, og de stedene vi ikke lenger kan møte barna fysisk blir det lagt opp til alternative læringsmetoder for å nå barna (som for eksempel hjemlevering av skolemateriale og undervisning over radio).

Vi holder dere oppdatert på hvordan denne krisen påvirker våre programmer, og hvordan vi gjør alt vi kan for å beskytte, utdanne og styrke barna i denne krevende situasjonen. Vi setter stor pris på deres støtte, og for at dere bidrar til at de mest utsatte barna kommer best mulig gjennom denne krisen.

Aktivitetsbok
Right To Play aktivitetsbok

Vi er alle i en spesiell og uventet situasjon, og det er mer utfordrende å holde barna i aktivitet. Vi har har derfor laget en aktivitetsbok, som vi håper barna kan dra nytte av nå som det er lange dager hjemme. Del gjerne bilder med oss om boken blir en suksess hos dere ved å tagge @righttoplaynorge og bruke #playathome.

Last ned boken her.