Nyhetssaker publisert av TV2

I lys av TV2s nylig publiserte nyhetssaker som omhandler anklager av Right To Play Norge, Right To Play International og Johann Olav Koss, ønsker vi å klargjøre og svare til den informasjonen som har kommet ut.

Først og fremst ønsker vi å presisere at vi synes det er bra at det gjøres grundige undersøkelser når det rettes mistanker rundt feil og mangler, og da spesielt mot organisasjoner som driver med bistand. Bistandsorganisasjoner er i aller høyeste grad fullstendig avhengige av tillit og transparens for at våre givere skal ha tillit til at deres midler er med på å støtte det arbeidet som er tiltenkt. Det var nettopp derfor vi stilte alle våre bøker til disposisjon ga innblikk i regnskap, reisekvitteringer, rapporter, og annen informasjon fra 2002 til dags dato. I ettertid har vi lært at vår åpenhet har blitt brukt imot oss.

Sterk fordreining av fakta

Virkemidlene TV2 har brukt i disse sakene er skrekkelige og vi er sjokkert over vinklingen de har valgt å ta. Vi har stor forståelse for at sakens fremstilling vekker sterke reaksjoner og mange spørsmål, og vi prøver her å svare på de spørsmål som har kommet inn. For å gi deg som leser en best mulig oversikt har vi satt opp spørsmål & svar sider etter temaer.

Vi takker for muligheten til å gi deg som leser innblikk i våre tilsvar. Vi håper du her får svar på de spørsmål du måtte sitte igjen med.Presse

Hvorfor stiller ikke Right To Play Norge opp til intervju?

Vi har ikke hatt noe ønske om å stille opp på kamera. Vi opplever at omgangen med fakta, og manglende kunnskap om bistand og bistandsbudsjettering er så påtrengende lav at premissene for å kunne si noe fornuftig i et intervju er helt umulig å forholde seg til.