VÅRE PROGRAMMER I PAKISTAN ER RAMMET AV FLOM

Pakistan Floods Holding Statement - Image 1 - Web Hero
Flomkatastrofen i Pakistan

Oppdatert: Fredag 9.september 2022

Vi er dypt rystet over å være vitne til de massive ødeleggelsene flomkatastrofen i Pakistan fører med seg.

Den humanitære situasjonen har bare forverret seg over de siste ukene. Mer enn 33 millioner mennesker er så langt rammet av flommen. 1500 dødsfall er rapportert og 400 av disse er barn. Over hele landet har hundretusenvis av hjem og skoler blitt vasket bort eller skadet, familier er fordrevet og barn er etterlatt traumatiserte og uten et trygt sted å lære. Etter hvert som flomvannet trekker seg tilbake, øker forekomsten av vannbårne sykdommer.

Så mye som 80 distrikter er offisielt erklært som «ulykkesrammet» av Pakistans regjering. To distrikter der Right To Play jobber i Sindh-provinsen; Sujawal og Kashmore, er blant de hardest rammede.

Vi har heldigvis fått bekreftet at Right To Play-ansatte, trenere og deres familier er trygge og gjort rede for, men vi vil løpende vurdere forholdene til våre kollegaer og deres familier mens denne urovekkende situasjonen utspiller seg.

Din donasjon hjelper å beskytte de barna som er rammet av flommen og arbeidet med å gjenåpne skolene slik at de trygt kan returnere når krisen er over.

Vi vet at skoler og lokalsamfunn der vi jobber har blitt rammet av flommen. Vi jobber med å vurdere skadene og deres innvirkning på barna og familiene knyttet til våre programmer.

Våre kollegaer i Pakistan jobber for tiden med lokale partnere, nettverk og regjeringen for å vurdere hvordan vi best kan støtte behovene til barn og deres familier i denne krisetiden og bidra til regjeringens nødhjelps- og gjenopprettingsplan. Vi mobiliserer for å støtte barns umiddelbare og presserende psykososiale behov, og vi er forpliktet til vårt samarbeid med lokale partnere for å støtte barna til å komme tilbake til skolen og gjenoppta læringen så snart som mulig.

Våre tanker går til våre kollegaer og deres familier, barna i våre programmer og lokalsamfunnene vi jobber med.

550710472057853