Eloisa: Hjelper sine medelever

Bruker lek til læring

I Mosambik står det en ung jente på 10 år foran en tavle som er dekket med alle bokstavene i alfabetet. Hun leder jevnaldrende barn gjennom en sang som linker hver bokstav til en typisk husholdningsgjenstand som barna kjent med. Eloisa er leder i skolens leseklubb, hennes unge alder til tross. Leseklubben er drevet av Right To Play. Her hjelper hun medelever slik at de ikke vil henge for langt bakpå når skolene åpner igjen etter pandemien.

Se Eloise i aksjon mens hun leder en klasse

Hjelper sine medelever sånn at de ikke faller utenfor

Skolene i Mosambik stengte dørene i 2020 grunnet pandemien. De forble stengt i hele 53 skoleuker, inkludert mesteparten av skoleåret 2020-2021.

Selv etter at skolene åpnet opp igjen ble klassestørrelsene kraftig redusert. De heldigste barna var i beste fall på skolen vekslende dager i løpet av uken, mens de aller fleste falt helt ut av skolen.

Regjeringen i Mosambik, med hjelp fra Right To Play, lanserte et nasjonalt TV-sendt læringsprogram, men mange hjem i Mosambik har ikke TV. Flinke og engasjerte elever som Eloisa stilte opp som såkalte "klasseroms-pedagoger" i lokale leseklubber. Til sammen klarte de å hjelpe 5300 elever slik at de kunne fortsette læringen gjennom de lokale leseklubbene mens de ventet på å få plass på skolen igjen.

“Det er bra for meg å undervise elever på min egen alder. Alle har rett til å lære å lese akkurat som meg.” – Eloise, 10år

Eloisa er godt kjent som juniorleder i skoleklubben. Hun bruker spill og morsomme aktiviteter til å hjelpe medelever med å øve på gloser, øke ordforråd, forbedre grammatikk, tall- og regneferdigheter. Hun har vært medlem av klubben siden august 2021, og har hjulpet barn i tredje-, fjerde- og femteklasse, i tillegg til medelever fra eget klassetrinn.

Eloisa ble spurt om hun ville bli med i klubben fordi hun selv har sterke lese og skriveferdigheter, men også fordi hun har et ektefølt engasjement rundt viktigheten av å kunne, lese, skrive og regne, og at måten det undervises på har mye av grunnen i hvor flink man blir. Moren hennes er selv lærer, og Eloisa ønsker å bli akkurat som henne en dag.

Eloisa - Mozambique - Image 1 - Web.jpg
Leseklubben holdes utendørs slik at de er tilgjengelige for alle barne i lokalsamfunnet.

“I leseklubben underviser jeg i regning og lesing sånn at alle skal få det til. Jeg liker å bruke leker og musikk for da føler jeg meg mer inspirert og uten at vi merker det, ender vi alle opp med å lære,” forteller Eloisa. “Leseklubben er et godt sted å lære, for vi har det aller mest bare gøy.”

Leseklubbene brukes også til å dele annen viktig informasjon med elevene. Noen av sangene Eloisa leder barna gjennom handler om hva man bør gjøre for å unngå COVID-19 smitte, mens andre sanger handler om å bryte ned fordommer, barrierer og stereotyper mellom jenter og gutter.

“Vi lærer at jenter og gutter kan gjøre og få til de samme tingene fordi vi har de samme rettighetene,” sier Eloisa.

Hjelper barna returnere til skolen sterkere enn noen gang

Eloisa bruker spill og aktiviteter for å gjøre læring til noe som er morsomt. Å gjøre læringen morsom og tilgjengelig hjelper barn til å bli selvmotiverte samtidig som det tetter læringsgapet som har bygget seg opp mens de har stått uten skolen.

"Når vi lærer å lese og telle gjennom musikk og spill er læringen mer avslappet. De lærer ført en vokal, så et ord, så en hel setning, og uten at man skjønner det, vet man plutselig allerede hvordan en hel tekst skal leses," sier hun.

“Leseklubben er et godt sted å lære, for vi har det aller mest bare gøy.” – Eloise, 10 år

Nå som skolene har åpnet igjen i Mosambik, hjelper klubbene med å tette læringsgapet som har oppstått hvor de fleste har stått to år helt uten skolegang. Eloisa er spent på å komme tilbake til skolen, men hun er enda mer spent på å fortsette å undervise og hjelpe medelevene med å mestre lesing og skriving.
"Det er bra for meg å lære barn på min alder, fordi de har rett til å lære å lese som meg... å lese vakre ting og skrive vakre ting," sier hun.