Raheela fant sin styrke

Raheela - Pakistan - Landing Page - Web Hero.jpg

Siden faren til Raheela mistet jobbet, ble hun nødt til å bytte skole slik at familien kunne spare penger. Raheela var både sjenert og usikker, hun følte seg isolert og opplevde å bli mobbet på den nye skolen. Mobbingen ble så ille at Raheela stod på terskelen til å slutte på skolen for godt, men en lærer fanget opp det som skjedde. Læreren hjalp Raheela med bli tryggere på seg selv og tørre å knytte bånd med medelever, noe som gjorde at mobbingen stoppet.

Se videoen hvor Raheela forklarer hvordan læreren og Right To Play hjalp henne å finne styrken til å stå opp for seg selv.