I september 2022 ble over 33 millioner mennesker rammet av flom i Pakistan. Over 1700 mennesker mistet livet, 400 av disse var barn.

Mehboob er en 22 år gammel Right To Play-utdannet trener. Han bor i en landsby i Kashmore i Sindh-provinsen, dette er et av områdene som ble hardest rammet av flommen. Han var med på de psykososiale tiltakene Right To Play satte i gang for å støtte barn og familier i området. Hans erfaringer som frivillig viser hvordan lek kan hjelpe barn med å takle kriser. *

– Da regnet først kom i september 2022, visste vi ikke at det ville skape så mye kaos i bygda vår. Alle hus, inkludert mitt, ble oversvømt med vann. Det endte med at alle fant midlertidig ly i den eneste offentlige skolen i landsbyen. Det var derimot stor mangel på plass. Matmangel og store utfordringer knyttet til hygiene gjorde situasjonen håpløs, mange ble syke og noen av barna døde som følge av de vannbårne sykdommene de ble påført.

Jeg kunne høre folk rope om hjelp mens alt de eide lå under vann, og jeg kunne se barnas redsel for å miste lekene sine og alt de hadde kjært. Siden jeg selv ble rammet av denne katastrofen, skjønte jeg godt hvordan barna hadde det. Jeg jobbet allerede som frivillig Right To Play- trener, og det viktigste jeg hadde lært av den erfaringen var å jobbe sammen i vanskelige tider. Jeg begynte å snakke med folk om hva barna trengte mest. Mens de fleste av dem sa at de trengte ly og mat, sa noen at de trengte å få utløp for stress og vonde tanker uten at de visste hvordan de skulle gå frem. Jeg ble med i hjelpearbeidet, og begynte å ta i bruk lekbaserte aktiviteter for å motivere barna.

"SIDEN JEG SELV BLE RAMMET AV DENNE KATASTROFEN, SKJØNTE JEG GODT HVORDAN BARNA HADDE DET" - MEHBOOB, RIGHT TO PLAY-TRENT TRENER

Etter hvert ble flere og flere barn og foreldre med på disse aktivitetene. Med ekspertisen jeg fikk fra Right To Play, valgte jeg spill som "Hope Is in the Air" og "I Like My Neighbour". Dette er spill som gir psykososial støtte til barn.

I løpet av en kort tid la jeg merke til hvordan disse øktene hjalp dem å se et lys i enden av tunnelen. Foreldrene startet samtaler om hva de kunne gjøre for å skape et nytt liv ut i denne usikre tiden, og hvordan få bedre kontakt med barna sine.

Lekbaserte aktiviteter gjorde at barna så mer positivt på ting, samtidig som de følte seg mer motstandsdyktige. De forsto at usikre tider krever handling, og at de måtte stå sammen. Hele samfunnet, spesielt foreldre, innså viktigheten av lek for barnas velvære. Selv etter at samfunnet var tilbake til normalen, ønsket foreldrene at flere Right To Play-trenerne skulle fortsette å gjennomføre disse øktene med barna. Leken hjalp barna å være mer løsningsorienterte, noe som gjorde dem mer motstandsdyktige og i stand til å håndtere vanskelige situasjoner i livet.

Det er første gang i mitt liv at jeg har sett folk som er rammet av krise tenke positivt – Det er takket være leken.
* Historien er oversatt fra Sindhi.