På tegnspråk forklarer Ife (13) klassen om viktigheten av rent vann. Ivrige hender rekkes opp når hun stiller spørsmål, og hele klassen engasjerer seg. Ife kan det etiopiske tegnspråket flytende, men hun er ikke døv. Hennes engasjement for å inkludere døve og funksjonshemmede i samfunnet er så stort at hun har lært seg tegnspråk for å fremme deres sak.

Skolen Ife går på er unik i Etiopia. Dette er en skole som integrerer døve og autistiske barn sammen med funksjonsfriske elever. Fellesspråket for skolen er tegnspråk, og gjennom Right To Play-basert undervisning kan elever på forskjellige nivåer gå i samme klasse.

Se hvordan Ife bruker tegnspråk i klassen!

Ife er en av mange elever som er med i den frivillige klubben som Right To Play har etablert på skolen. Klubben har som hensikt å skape bevisstgjøring rundt rettigheter, inkludering og fellesskap blant elever og i lokal samfunnet. Gjennom klubben har Ife blitt ungdomsleder, og er blant annet ansvarlig for å bistå nye elever med å lære seg tegnspråk samt forelese om forskjellige tematikker som for eksempel viktigheten av rent vann.

Hearing Hands - Ife - Ethiopia Story - Image 3 - Web.jpg
Ife snakker med sin døve fetter Samuel

Samuel var grunnen til at Ife ønsket å gå på akkurat denne skolen. Da fetteren ble døv som liten sto familien sterk sammen for at dette ikke skulle sette begrensinger for han. Han er en av over en million døve i Etiopia, hvorav mange er sosialt isolert på grunn av fordommer mot dem.

Som i mange deler av verden er funksjonshemming og døvhet et stigma i Etiopia. Det er få barn med spesielle læringsbehov som får formell utdanning. De fleste holdes hjemme av familiene grunnet skam samt mangel på informasjon om tilstanden og utdanningstilbud.

Samuel var heldig som hadde en nær familie som støttet han. Da Ife var ni år lærte hun seg tegnspråk slik at hun kunne kommunisere med han. Dette førte også til at flere i familien lærte seg å kommunisere med Samuel, og at det ble en aksept for at han var døv. Sammen har de kjempet for at han skal få tilgang til sine rettigheter, som blant annet utdanning.

Hearing Hands - Ife - Ethiopia Story - Image 2 - Web.jpg

Ife er nå talsmann for inkludering av barn med funksjonshemming. Gjennom våre programmer får hun støtte, kunnskap og veiledning til å løfte sitt engasjement slik at hun blir hørt. Ife er blant tusener av Right To Play ungdomsledere som er viktige pådrivere for å endre samfunn ved å bryte barrierer og skape muligheter på tvers av normer og tradisjoner.

Møte autistiske Elea som går på samme skole som Ife og Samuel