Kyaw: Sterkere sammen

Kyaw - Thailand - Image 1 - Web.jpg

Et lokalsamfunn i krise

I Mae La,Thailands største flyktningleir, er skoledagen i ferd med å avsluttes. En tydelig frustrert skoleelev er i ferd med å miste besinnelsen etter at en annen elev hadde det morsomt på hans bekostning. En konfrontasjon synes uungåelig. Kyaw (19), en medstudent og Right To Play ungdomsleder, har fått med seg episoden og griper inn før situasjonen eskaleres. Kyaw går bort til den fornærmede eleven, og begynner å snakke med han om viktigheten av å ta gode avgjørelser samt å løse problemer på en fredelig måte.

Mange av barna i Right To Play sine programmer vokser opp i flyktningleirer eller bor i samfunn med mange flyktninger. På tvers av bakgrunn, etnisitet og kultur må familier leve side om side i en allerede vanskelig situasjon. Derfor er konflikthåndtering, respekt, forståelse, samarbeid og hjelp til å uttrykke følelser tilpasset i mange av våre leker og aktiviteter, som blir brukt i undervisningen og andre læringsarenaer for disse barna.

Situasjonen som Kyaw er i ferd med å løse kjenner han alt for godt til selv. Men etter at han ble med i Right To Play sin ungdomsklubb, hvor han nå også har blitt en av ungdomslederne, har han lært å løse konflikter med dialog fremfor konflikt samt mekle for andre ungdommer som sliter med sinne og frustrasjon.

I Mae La leiren bor det mer enn 50.000 Karen-flyktninger fra Myanmar. Dette er mennesker som har flyktet fra forfølgelse fra regjeringen i hjemlandet, og de fleste har ikke mulighet til å returnere på grunn av pågående trusler og vold langs den Myanmarske grensen. Flyktningene har ikke lov til å forlate leiren for å jobbe, noe som fører til stor fattigdom og vanskelige leveforhold. Alkoholmisbruk, vold i hjemmet, slåssing, kriminalitet og andre sosiale utfordringer preger leiren. Samtidig jobbes det iherdig for å holde på identiteten fra hjemlandet, og videreføre den til neste generasjonen. Innbyggerne er mistroiske til styresmakter og politiet, noe som gjør Kyaw´s rolle som samfunnsformidler svært viktig.

Kyaw - WRD - Image 1 - Web.jpg
Kyaw (19) er ungdomsleder i Mae La flyktningleiren. Han største ønske er å bli lege.

Den vanskelige veien

Kyaw har bodd i Mae La fra han var to år gammel etter at han flyktet fra Myanmar med foreldrene. Oppveksten i det ustabile miljøet påvirket hans mentale helse, og gjorde at han etter hvert mistet håpet om en bedre tilværelse. Som gutt var han mye sint – han ville knuse ting, slå om seg og gjøre det han så de voksne rundt seg gjorde da de var sinte. Etter hvert som han ble eldre, vendte han sinnet innover, noe som førte til selvskading. Alt i livet så ut til å falle fra hverandre og han følte seg fanget i en blindvei uten mulighet til å komme seg frem i livet.

"Jeg lærte å sette pris på meg selv og andre, og hvordan styre følelsene mine" - Kyaw

Da Kyaw var 17 år toppet det seg opp for han. Etter en slåsskamp med broren flyttet han inn hos venner, og hverdagen ble preget av kjedsomhet og frustrasjon. Han begynte å skulke skolen. Han var innom tanken om selvmord, men en av vennene hans fikk snakket han ut av det. Kyaw ble også oppfordret til å ta kontakt med familien sin, og starte på skolen igjen. Og tilbake på skolen kom vendepunktet for Kyaw da han ble introdusert for programmene til Right To Play.

En ny start

I sin nye skolehverdag ble Kyaw inspirert til å involvere seg i en ungdomsklubb opprettet gjennom Right To Plays Achieving Change Together-program (ACT). Fra første dag ble Kyaw positivt overrasket. Gjennom en aktivitet som handlet om problemløsing og hvordan ta gode avgjørelser, fikk Kyaw muligheten til å reflektere over sitt eget liv.

«Aktiviteten hjalp meg med å forstå hvordan jeg tok beslutninger – og jeg lærte å se de positive og negative sidene av situasjoner, og ta bedre avgjørelser. Jeg lærte å sette pris på meg selv og andre, samt håndtere følelsene mine», sier han.

Kyaw begynte å gå fast på ungdomsklubben. Han deltok på flere aktiviteter hvor han lærte å håndtere følelsene sine, forholdet til andre mennesker og samarbeid med andre for å nå felles mål. Energien han hadde brukt på negative tanker, brukte han nå på positiv utvikling i eget og andres liv.

Forholdet til moren og broren ble også bedre etter at Kyaw lærte seg å kontrollere følelsene sine. I stedet for å gjøre opprør når han ble sint, tok han et skritt tilbake og fikk kontroll over følelsene. Dette gjorde det lettere å håndtere vanskelige situasjoner, samtidig som det ga rom for å roe ned andre frustrerte mennesker. Moren til Kyaw var overrasket over endringen hun så i sønnen. På et møte i flyktningleiren organisert av blant annet ACT fortalte hun: «etter at sønnen min ble med i ungdomsklubben, har han forandret seg totalt. Jeg er så glad, og så stolt av ham. Nå bruker han mesteparten av tiden sin på å hjelpe samfunnet.»

"Etter at sønnen min ble med i ungdomsklubben har han endret seg. Jeg er så stolt av han" - Tin, Kyaws mor

Ungdomsklubben ga Kyaw en følelse av å ha et større mål med livet. Et av ansvarsområdene til ACT er opplæring av ungdomsledere i lokalsamfunnet og oppretting av klubber hvor de kan lære av- og bli kjent med hverandre. Ungdomslederne har viktige roller, og skal blant annet fremme sosial samhørighet i lokalsamfunnet, føre foreldre og barn sammen for kvalitetstid, veilede yngre barn, organiserer aktiviteter i leirene og hjelpe de andre innbyggerne å løse opp i problemer og konflikter.

Et av målene til ACT-programmet er å få unge flyktninger til å bidra med meningsfylt deltagelse i samfunnet ved blant annet å utvikle livsferdigheter, meningsutveksling og delta i beslutningsprosesser som påvirker samfunnet. For Kyaw, som var på leten etter meningen med livet, ble opplæringen som ungdomsleder redningen. Siden ACT startet opp i 2017 har antall barn som oppgir at de setter pris på verdien av seg selv og andre, økt fra 9% til 84% - noe som er et direkte resultat av deres deltakelse i ACT-programmet.

Kyaw - Thailand - Image 2 - Web.jpg
Som ungdomsleder er Kyaw ansvarlig for å gjennomføre aktiviteter for de mindre barna

Styrket til å gjøre en forskjell

Kyaw har fullført 12. trinn, og studerer nå yrkesfag. Drømmen er en dag å bli lege. Han er fortsatt aktivt med i ungdomsklubben, og nå er det han som veileder de yngre barna med de samme lekene og aktivitetene som en gang hjalp han. Kyaw vet at barna trenger alle muligheter de kan få for å takle utfordringene de står overfor. At ungdomsledere som Kyaw fortsetter å bidra i samfunnet, gjør effekten av ACT-progammet svært langsiktig.

Sammen med de andre eldre medlemmene av ungdomsklubben bidrar Kyaw til å gjøre Mae La leiren til et bedre sted, med større aksept, fellesskap og sosialt ansvar for alle generasjoner. Gjennom sine ferdigheter bidrar medlemmene i ungdomsklubben med forebygge og bryte opp konflikter mellom innbyggerne, noe de ser på som en positiv utfordring.

«Jeg er motivert til å hjelpe vennene mine, samfunnet og meg selv. Jeg setter pris på meg selv, og ønsker å bidra til positive endringer for menneskene rundt meg", avslutter Kyaw.

Motta nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om vårt arbeid: