Det er søndag ettermiddag i Tanzania, og en familie samler seg utenfor huset for å høre på radioen. Siden COVID-19 førte til nedstengning av landet, har det ukentlige radiohørespillet vært et viktig samlingspunkt for familien. Den eldste datteren stiller inn radioen, og hele familien sitter klar for en ny, spennende og lærerik episode som omhandler likestilling og jenters rettigheter.

Tanzania Radio Drama Spotlight - Image 1 - Web Hero.jpg

Den nye episode er den 30. i rekken, og er skrevet og produsert av jenter som deltar i Right To Plays ungdomsklubber. Hørespillet når familier i hele landet, og målet er å styrke og beskytte jenter etter at skolene ble stengt i mars måned grunnet korona. Siden nedstengningen har det vært en markant økning i barneekteskap, tidlig graviditet og omskjæring (FGM), spesielt blant familier med økonomiske utfordringer. For mange blir løsning å gå tilbake til gamle og farlige tradisjoner.

Med radio som kanal for å bekjempe jenters rettigheter

For å forhindre at flest mulig blir utsatt for skadelige tradisjonene, har Right To Play siden mars jobbet med å nå jenter og deres familier. Hensikten er å opplyse om de negative effektene disse tradisjonene medfører, styrke familiene til å ta bedre avgjørelser og bidra til trygge jentenes fremtid. Ved å bruke radio som formidlingskanal har vi nådd 2.75 millioner jenter samt øvrig 2.15 millioner av befolkningen.

I denne emosjonelle scenen fra hørespillet, argumenterer den (fiktive) unge jenta Halima med faren sin om å få fortsette på skolen istedenfor å bli giftet bort.

Det er ikke vanlig å ha TV i Tanzania, men 98% av husstandene har radio. Derfor er radio den beste formidlingskanalen til å nå familier, og spesielt de som bor i utkantstrøkene. I samarbeid med lokale myndigheter og samarbeidspartnere har Right To Play engasjert ledere og jenter som deltar i «Girls on track» program til å lage hørespillet, hvor fokuset er på likestilling og jenters rettigheter.

Hørespillene er skrevet av jenter som deltar i Right To Play ungdomsklubber, og er basert på deres egne opplevelser og erfaringer. Her blir stereotypiske temaer belyst, jenters rettigheter fremmet og forslag til hvordan man kan diskutere tabubelagte emner med foreldrene sine lagt frem. Eksperter på barneekteskap og omskjæring bistår jentene i produksjonen av episodene for å sikre at informasjonen om temaene er riktige, oppdatert og relevante.

For at flest mulig skal få de med seg hørespillet, sendes det en episode på lørdager og en på søndager da de fleste familiene er samlet i helgene. Så langt har over 30 episoder blitt sendt, og det er flere på vei. Det er stort engasjement rundt hørespillene, og lyttere ringer stadig inn til radiostasjonen med ideer for nye episoder og spørsmål om hvordan det har gått med karakterene i tidligere episoder.

Tanzania Radio Drama Spotlight - Image 2 - Web.jpg
Holdningsendringer

I forkant av COVID-19 utbruddet var det et stort fokus på å få gutter og jenter med i Right To Play ungdomsklubber. I disse klubbene læres det om rettigheter, og det blir diskutert saker som omskjæring, barneekteskap, tidlig graviditet og skole dropp ut. Ungdommene finner støtte i hverandre, og oppfordres til å diskutere temaene videre med familiene sine og lokale samfunnsledere. Hvert år lager ungdommene en oppsetning, hvor de gjennom teater og sang, tar opp tematikkene de har jobbet med i ungdomsklubbene. Vanligvis er denne oppsetning en del av den årlige Play Day, som arrangeres av Right To Play, hvor familier, naboer og alle som bor i området blir invitert.

Disse fremføringene har bidratt til at familier og ledere i lokalsamfunnet har endret sin oppfatning om skadelige tradisjoner. Da skolene stengte grunnet COVID-19, kunne heller ikke ungdomsklubbene holde åpne. Dette har ført til isolasjon av barn og unge, og spesielt jenter har blitt svært sårbare.

"Foreldre ringer oss når de har hørt episodene, og lurer på hvordan det går videre med karakterene i hørespillet"
PATRICK NYEKO, COUNTRY DIRECTOR, RIGHT TO PLAY

Hørespillene har allerede gitt resultater. To søster i Moro regionen unngikk omskjæring da foreldrene deres har hørt på episodene, og innså at denne praksisen er svært skadelig og kan ha dødelig utfall. Basert på historiene i hørespillet har mange jenter tatt motet til seg, og diskutert alvorlige og vanskelige temaer med familiene sine. Holdninger blir gradvis endret, og flere familier har valgt vekk gamle og farlige tradisjoner.

Ved å bruke radio som en informasjons- og opplæringskanal har ungdommene i Tanzania funnet en kreativ metode å nå utsatte jenter og deres familier. Gjennom hørespillene fortsetter de å utføre sitt viktige arbeid, som vil bidra til å endre neste generasjons fremtid.