Right To Play Norge har nylig signert en tilleggsavtale med Norad for å forlenge utdanningsprosjektet i Mali frem til mai 2024. Dette initiativet har som mål å gjøre en varig forskjell i livene til barn i Mali, med fokus på å forbedre leseferdighetene til barn fra 1. til 4. trinn. Prosjektet vil gjennomføres på 70 barneskoler i regionene Sikasso og Koulikoro, med mål om å tilby kvalitetsutdanning for alle.

Prosjektet strekker seg utover akademisk utvikling og inkluderer også skolematinitiativer for å styrke barnas tilstedeværelse på skolen og deres generelle akademiske prestasjoner. Dette er i samsvar med de strategiske målsettingene i Sahel-strategien 2021-2025, og viser at prosjektet legger vekt på betydningen av å styrke innsatsen for å gjøre det mulig for flere barn og unge, spesielt jenter, å gjennomføre en utdanning av høy kvalitet. Det er også i tråd med Malis nasjonale politikk (PRODEC II) og den nasjonale politikken for skolematinitiativer. En politikk som viser engasjementet for utdanningsfremgang i landet.

Prosjektet identifiserer et betydelig problem knyttet til bruk av fysisk avstraffelse noe den nye tilleggsavtalen med Norad vil legge vekt på å håndtere og redusere. Tidligere evalueringer og undersøkelser har også avdekket at et bekymringsfullt antall lærere benytter seg av fysisk avstraffelse som en disiplinærmetode i klasserommet. Til tross for at fysisk avstraffelse har vært forbudt i offentlige skoler i Mali siden januar 2021, innrømmer mange lærerne at de benytter fysisk avstraffelse for å disiplinere elevene. Dette understreker behovet for å ta tak i, og rette opp den normaliseringen av fysisk avstraffelse som for tiden praktiseres i skolesektoren.

Med et budsjett på 8 278 000 kroner er prosjektet planlagt gjennomført fra 1. juni 2023 til 31. mai 2024. I løpet av denne perioden vil Right To Play, i samarbeid med lokale partnere og det nasjonale direktoratet for skolemat, arbeide med å styrke eksisterende partnerskap og skape nye.