752 barn i byen Yanfolila i Mali har sluttet som barnearbeidere og startet på skolen! Gjennom prosjektet Jam Suka har Right To Play bidratt til at disse barna nå har en trygg hverdag hvor undervisning er i fokus. Inntil nylig måtte disse barna utføre svært farlig arbeid i gruvene, hvor sjansen for alvorlige skader var stor og retten til en barndom ikke eksisterte.

Se film fra Jam Suka prosjektet i Mali hvor Kevin Frey, CEO Right To Play, nylig var på besøk.
Utbredt barnearbeid

Mali er et av verdens fattigste land, hvor halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Til tross for at barnearbeid er forbudt, er det estimert at hvert tredje barn arbeider. Uten utdannelse har disse barna liten mulighet til å løfte seg ut av fattigdom, og er dømt til et liv med utnyttelse og utrygghet.

Muligheten til å være barn

Gjennom påvirkningsarbeid, utdanning av lærere og kartlegging av barn som ikke går på skolen har Right To Play gjort det mulig for 752 barn i Yanfolila, som arbeidet under svært farlige forhold i gruvene, til å få en hverdag hvor de blir beskyttet, får utdanning og blir styrket. Ved å bruke lek som metode når vi de mest utsatte barna, og skaper et trygt og inkluderende miljø hvor de ønsker å være. I tillegg til å lære ferdigheter som å skrive, lese og regne – lærer de også å beskytte seg mot farlige sykdommer, samhold, likestilling og om sine rettigheter. Dette resulterer i at flere barn får mulighet til å være barn, og til å forme sine egen fremtid.

Jam Suka prosjektet

Jam Suka betyr å beskytte barn på det lokale språket, og er beskrivende for prosjektet som startet i Mali i 2016. Frem til 2021 skal Right To Play nå 72 000 barn i alderen 5-17 år som lever under vanskelige forhold i 22 kommuner, slik at de får beskyttelse og forbedret livssituasjon. Et av initiativene for å nå disse barna er Barneparlamentet som har blitt etablert i hovedstaden Bamako.

Målene for Jam Suka er:

  • Øke effektiviteten av barnevernsystemet slik at barns rettigheter (og særlig jenters) blir ivaretatt.
  • Styrke kapasiteten i kommunene for å sikre bedre beskyttelse og oppfølgning av barn i krise og farlige situasjoner.
  • Økt tilgangen til grunnleggende sosialtjenester og bærekraftig rehabiliteringssentere for barn i krise.

Basert på prinsippene for beskyttelse av barn, samfunnsengasjement, inkludering og likestilling har følgende tiltak blitt satt i gang for å nå målene:

  • Opplæring av 1700 (hvorav 700 kvinnelige) beslutningstakere og lokale ledere om saker og bekjempelse av skadelig praksis og utnyttelse av barn, spesielt jenter.
  • Organisere 600 lek- og sportsaktiviteter for 72 000 barn (hvorav 36 000 jenter) med fokus på beskyttelse og barns rettigheter.
  • Etablere lokale og nasjonale Barneparlamenter, opplæring av 60 barneklubbledere (28 kvinner) og 1 600 ungdomsledere (800 kvinner) på påvirkning og ledelse for beskyttelse av barn og likestilling.
  • Organisere 160 samfunnskampanjer med fokus på skadelig og farlig praksis
Back in school
Jam Suka prosjektet har ført til at 752 barn har sluttet som barnearbeidere og startet på skolen. Gjennom tilpasset lek, aktiviteter og utdanning i et trygt miljø får barna mulighet til å lære seg viktige ferdigheter.