Kraften i den blå ballen

Aktivitetene som inkluderte den blå ballen var favorittene til Malual, da han som liten gutt deltok i programmene til Right To Play. Dette var aktiviteter som fokuserte på fred, samhandling, respekt og likeverd. - Da vi lekte med den blå ballen glemte vi alt annet, og alt dreide seg om laget. Vi ble et lag, og det spilte ingen rolle om vi kom fra forskjellige stammer. Vi lærte å vinne sammen, sier Malual. Han er sikker på at disse aktivitetene er grunnen til at han i dag er en fredsaktivist, og at han ikke endte opp som barnesoldat som mange av sine venner.

"Hadde det ikke vært for den blå ballen er det mye mulig jeg hadde blitt barnesoldat i Sudan"
En barndom på flukt

Borgerkrigen i Sudan var årsaken til at Maulal (7) og hans familie måtte flykte landet i 2001, og startet en usikker fremtid i en flyktningleir i Uganda. Flyktningleiren var sammensatt av mange forskjellige stammer, og var sterkt preget av store sosiale utfordringer og utrygghet. - Vi kunne ikke snakke sammen, fordi vi snakket ikke samme språk, sier Malual.

Skolen i flyktningleiren ble redningen for Malual. Har fant han trygghet, tilhørighet og en mening med livet. Han ble oppfordret til å delta i Right To Play sine programmer, og det var her han oppdaget ferdigheter som konfliktløsning og samarbeid. - Det var som et sterkt lys, i et veldig mørkt øyeblikk, sier Malual. Aktivitetene hjalp han med å bearbeide traumene fra den brutale konflikten i Sudan. Gjennom aktivitetene med den blå ballen lærte han seg å kommunisere og stole på andre. - Jeg lærte meg toleranse og å tilgi, noe som var avgjørende for min fremtid, forteller han.

BOYS.jpg
Tilbake til Sudan

I 2013 dro Malual til Sør-Sudan, men pågående konflikter tvang han til å flykte tilbake til Uganda. Lei av splittelsen mellom sine landsmenn tok Malual en beslutning om å leve det livet han hadde lært gjennom Right To Play sine programmer. Han grunnla African Youth Action Network som er en informasjons- og påvirkiningsorganisasjon for flyktningbarns rettigheter og sikkert. En organisasjon som bidrar til at mange tusen barn lærer seg å løse utfordringer gjennom fredsbevarende aktiviteter istedenfor konflikter.

Den blå ballen har gitt Malual muligheter som han ellers ikke ville hatt. Han har fullført jusstudiene, er en global ungdomsleder, foredragsholder og fredsaktivist. Malual er et eksempel på hvordan lek kan brukes som verktøy for å beskytte, utdanne og styrke barn – og hvordan det ikke bare påvirker livet hans, men hele samfunnet han lever i.

Maluwal at UN conference.jpg
Malual deltar på FN-møte
Du kan gi flere barn den livsviktige leken

Bli fastgiver, og bidra til at flere barn som Malual får lek inkludert i sin hverdag. Hver uke sørger våre givere og partnere for at 1,9 millioner barn deltar i våre programmer. Ved å bruke lek som verktøy gir vi beskyttelse, utdanning og styrke til barn som lever i fattigdom, krig og konflikter. Lek som gir barn trygghet, skaper glede og motivasjon til å lære. For 250 kroner kan du gi et barn tilgang til lek og aktiviteter i et år.

Blue ball
"Vi lærte å vinne sammen"