RIGHT TO PLAY OG PARTNERE SIKRER EN NY FN-DAG TILEGNET LEK

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev!

NNO - Sign up for newsletter (Norway)

En årlig feiring av lekens kraft

25. mars vedtok FNs generalforsamling en resolusjon om å opprette en ny internasjonal dag tilegnet viktigheten av lek. Den årlige internasjonale dagen for lek vil finne sted 11. juni hvert år fra og med 2024.

Kunngjøringen er resultatet av en stor, global innsats ledet av en koalisjon som Right To Play var et grunnleggende medlem av. Målet har vært å sette søkelyset på betydningen av lek i barns liv, læring og utvikling, og å rette oppmerksomheten mot behovet for å beskytte og støtte barns rett til lek.

11. juni skal Right To Play sammen med våre partnere engasjere millioner av barn, foreldre, lærere og beslutningstakere over hele verden for å feire lekens kraft.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev!
Se kampanje-videoen for den internasjonale dagen for lek her

Lek for påvirkning

Global forskning som kartlegger mer enn 25 000 barn i 36 land, viser at så mange som 73 % av barna ikke tror voksne tar lek, og hvordan leken kan hjelpe dem å lære, på alvor.

I nærmere 25 år har Right To Play vært en global aktør innen lekbasert læring og bruk av lek for å beskytte, utdanne og styrke barn. Vi når millioner av barn hvert år på noen av de vanskeligste stedene på jorden. Vi hjelper dem til å fullføre skolen, motstå utnyttelse, overvinne fordommer, forebygge sykdom og bearbeide traumer fra krig og flukt. Vi gjør dette ved å utnytte leken, en av de mest grunnleggende kreftene i et barns liv, til å lære barn de grunnleggende ferdighetene de trenger for å forsere barrierer og omfavne muligheter.

«Lek er mektig. Gjennom lek utforsker og forstår barn verden. De lærer hvordan de kan samarbeide og med andre, bygge selvtillit til å kreve rettighetene sine og utvikle en langsiktig kjærlighet til læring, sier Susan McIsaac, administrerende direktør i Right To Play International. «I nærmere 25 år har Right To Play utnyttet lekens kraft for å beskytte, utdanne og styrke millioner av barn hvert år til å heve seg over motgang. Vi er stolte over å være en av grunnleggerne av den internasjonale dagen tilegnet lek, og av å samarbeide med partnere for å gi global legitimitet til det barn alltid har visst; at lek er en grunnleggende kraft i barns liv, og at alle barn bør ha rett til å leke."

Kampanjen for en internasjonal dag for lek ble initiert av LEGO Group og LEGO Foundation i samarbeid med Right To Play, ADEA, Arup, BRAC, Change X, Concerned for Working Children, Eurochild, Hasbro, INGKA, International Play Association, IRC , KidZania, Mattel, NIKE, inc., PEDAL, Plan International, Redd Barna og Sesame Workshop. Kampanjen ble ledet av en kjernegruppe av medlemsstater i FN – Vietnam, El Salvador, Bulgaria, Jamaica, Kenya og Luxembourg – som jobbet for å mobilisere støtte til resolusjonen i deres respektive regioner.

Vedtaket av en FN-resolusjon for en dag tilegnet lek skaper en samlende mulighet globalt, nasjonalt og lokalt til å sette fokus på betydningen av lek for barns læring og utvikling.

WE ARE PROUD TO BE ONE OF THE FOUNDING MEMBERS OF THE INTERNATIONAL DAY OF PLAY, WORKING WITH PARTNERS TO GIVE GLOBAL LEGITIMACY TO WHAT CHILDREN HAVE ALWAYS KNOWN: THAT PLAY IS A TRANSFORMATIVE FORCE IN THEIR LIVES, AND THAT EVERY CHILD SHOULD HAVE THE RIGHT TO PLAY.” – SUSAN MCISAAC, CEO, RIGHT TO PLAY