Right To Play & Liverpool FC Foundation sammen i kampen om å styrke barn

Side by Side Web Res Hero Banner - No Text.jpg

Vi er stolte over at vårt samarbeid med Liverpool Football Club Foundation blir tatt til et nytt nivå, når vi gjennom prosjektet Side by Side bruker lek som metode for å styrke barn i Bangkok, Liverpool og etterhvert våre andre programland.

Formålet med Side by Side er å sette fokus på ferdighetene og støtten de mest sårbare barna i verden trenger for å løfte seg ut av fattigdom, konflikter og sykdom - og bli styrket til å lære, lede og lykkes. Gjennom involvering, støtte og bidrag fra LFC-supporterne står vi sammen i denne kampen.

Med oss på laget har vi LFC manager og LFC Foundation ambassadøren; Jürgen Klopp, som selv forteller om viktigheten av lek, sport og aktiviteter for å styrke barn over hele verden (se filmen under).

Jürgen Klopp, Liverpool FC Manager og Foundation Ambassadør oppfordrer til å bidra sammen i kampen om å styrke barn

"Vi er stolte over samarbeidet med Liverpool FC Foundation, og hvordan vi sammen skal skape varige endringer for barn", sier Right To Play CEO Dr. Kevin Frey. "Liverpool er ikke bare kjent for sine bragder på fotballbanene, men også for sitt engasjement for barn og unge i Liverpool og omegn. Right To Play er en global leder hva gjelder å bruke lek, sport og aktiviteter for å styrke, utdanne og beskytte de mest utsatte barna i verden. Samarbeidet med Liverpool FC Foundation gir oss mulighet til kombinere vår ekspertise, og nå flere barn i Bangkok, Liverpool og resten av verden. Sammen kan vi styrke disse barna, og tilrettelegge for at de for de nødvendige forutsetningene for å lære, lede og lykkes".

"Millioner av barn i verden vokser opp i motgang, og bli altfor tidlig tvunget inn i de voksnes verden. Side by Side samarbeidet har som hensikt å styrke disse barna gjennom lek, sport og aktiviteter, slik at de overkommer utfordringene sine og blir bedre i stand til å forme sin egen fremtid", sier Jürgen Klopp, LFC Foundation Ambassadør. “Liverpool Football Club har de beste supportene i verden - vi er alle en del av Liverpool familien, og sammen får vi til alt uansett hvor i verden vi bor".

Mange fans la merke til at Right To Play logoen var en del av LFC´s kit i forrige sesong av UEFA Champions League. Det er fortsatt mulighet å kjøpe Right To Play logoen for trykk på draktene gjennom LFC supporter butikker. Alt overskuddet av salget er øremerket Side by Side samarbeidet.

Side by Side prosjektet har startet opp med felles programmer i Liverpool og Thailand, og vil etterhvert bli utvidet til flere land.

I Thailand vil prosjektet støtte de mest sårbare barna i Bangkok for å utvikle kritiske livsferdigheter med fokus på å bygge selvtillit, ta egne avgjørelser, kommunikasjon og motstandskraft. Prosjektet vil utvikle ungdomsledere, som gjennom opplæring vil lede sports- og lekeaktiviteter i sine lokalsamfunn. Ungdomslederne vil i tillegg blir opplært til å utvikle ferdigheter innen organisering, planlegging og samfunnsutvikling, noe som vil hjelpe dem med å påvirke sine lokalsamfunn samt støtte sine jevnaldrende. Programmet vil også bygge og rehabilitere lekeplasser for å sikre at barn og unge har trygge, tilgjengelige områder hvor de kan leke og lære. Programmet i Thailand ble lansert i oktober 2020.

I Liverpool vil prosjektet bygge videre på LFC-stiftelsens Open Goals-program i Anfield, som tilbyr gratis sport- og leke aktiviteter i området for å hjelpe til med å utdanne og engasjere ungdommer. Samarbeidet med Right To Play vil gjøre det mulig å etablere flere Open Goals programmer i hele Liverpool og på sikt i flere deler av Storbritannia.

2020